105 kommentarer

Bedre brug af læseprogrammer og andre hjælpemidler

”Hvem giver lige Benjamin en hjælpende hånd med at få teksten læst op?” eller ”Jane, vil du lige hjælpe Inaam med stavning”… Sådan kunne det tidligere lyde i AVU-klasserne på VUC Vest.

Nu kan Benjamin selv scanne teksten og få den læst op ved hjælp af syntetisk tale og Inaam kan selv stave ordene ved hjælp af skrivestøtten i CD-ord, efter at vi har sat fokus på ”bedre brug af kompenserende hjælpemidler”, fortæller udviklingskonsulent Bent Laursen.

VUC Vest har med midler fra HOLD FAST givet alle kursister på AVU tilbuddet om at få diverse hjælpeprogrammer i undervisningen. Vores læselærere har været rundt i klasserne og fortælle om mulighederne og vise, hvordan forskellige kompenserende programmer virker. Det er også blevet til en god snak om, at det ikke er flovt at benytte et læseprogram, og at det ”at have svært ved at læse og stave” ikke har noget med intelligens at gøre, eller om man er dum eller klog. Vi har villet gøre det acceptabelt og normalt at bruge personlige hjælpemidler i undervisningen, og det har været en stor succes.

Flere kursister end sædvanligt har taget imod tilbuddet om at benytte de kompenserende hjælpemidler, og især kursister med en anden etnisk baggrund har været glade for introduktionen og tilbuddet.

Vi har faktisk oplevet, at stort set alle fremmedsprogede kursister siger ja tak, fortæller Bent Laursen.

Efter orientering om muligheder, har vi gjort meget ud af at introducere brugerne til udstyret. En del faglærere har også været med under introduktionen, og det skærpede fokus har betydet, at brugen af hjælpeprogrammer og udstyr nu er meget mere integreret i undervisningen, fordi underviserne ikke længere er berøringsangste og nu også selv behersker teknikker og programmer.

Ordblindelærerne er begejstrede for initiativet, fordi anvendelsen af kompenserende hjælpemidler nu er blevet meget mere udbredt og integreret i undervisningen, så der bliver fulgt op på de enkelte brugeres behov. Tidligere var det kun kursister der blev ”spottet” i testsammenhæng eller af faglærerne, der fik et tilbud om at blive introduceret til div. hjælpemidler og fik udleveret programpakker.
Nu er der en langt bedre forståelse for nødvendigheden og anvendelsen både blandt underviserne og klassekammeraterne, og det er ikke flovt at finde sit udstyr frem i timerne. Det er også accepteret at nogle kursister skal bruge lidt mere tid til at læse, eller kan have nytte af, at en klassekammerat vil oplæse en svær eller lang opgavetekst.
Når kursisterne kender og accepterer hinandens behov, så stiger tolerancen og hjælpsomheden, og det kommer alle til gode i undervisningssituationen, siger Bent Laursen.

VUC Vest vil forsøge at videreføre indsatsen fra næste skoleårs start via egne midler. Vi har været utrolig glade for at have gennemført denne indsats under projekt HOLD FAST, fordi det har givet os blik for, at vi kan forbedre vores indsats omkring brugen af kompenserende hjælpemidler ved at tilføre relativt få resurser og ændre en lille smule på vores praksis. Det er både tankevækkende og anbefalelsesværdig, fastslår Bent Laursen.

Nærmere oplysninger fås hos Bent Laursen, VUC Vest, tlf.: 29 22 13 43