1.154 kommentarer

Flere unge skal hjælpes videre i uddannelse

Cirka 13 procent af danske unge mellem 15 og 19 år var i 2011 ikke i gang med en uddannelse. Det viser Education at a Glance 2013. Regeringen vil løfte folkeskolen med flere timer, tidligere uddannelsesvejledning og stærkere faglighed, der ruster elever til videre uddannelse. Grundlæggende ændringer af erhvervsuddannelserne og en ny fleksuddannelse skal styrke indsatsen for de unge.

Fra uvm.dk
Hver ottende dansker mellem 15 og 19 år var i 2011 ikke i gang med uddannelse. Det viser OECD’s nye publikation ”Education at a Glance 2013”, der placerer Danmark på en niendeplads i EU, når det handler om at fastholde unge i uddannelsessystemet.

Danmark klarer sig dermed middelgodt, når det kommer til at fastholde de unge 15-19-årige i uddannelsessystemet. Danmark ligger på EU-gennemsnittet med cirka 87 procent af de 15-19-årige, der i 2011 er under uddannelse.

Danske unge bliver dermed overgået af lande som Belgien, Irland, Holland, Polen, Tyskland, Slovenien, Ungarn og Tjekkiet, hvor over 90 procent af de unge 15-19-årige i 2011 var i gang med en uddannelse. Danmark er dog på niveau med de andre nordiske lande, som også kun befinder sig omkring EU-gennemsnittet. Et par af de lande, der er foran Danmark, har skolepligt til personen fylder 18 år. I Danmark er der undervisningspligt fra børnehaveklasse til 9. klasse.

Mange danske unge ender med at fuldføre en uddannelse senere hen, men danskerne er lang tid om at blive færdige, viser OECD-rapporten, der placerer Danmark på en førsteplads over lande, hvor borgerne tilbringer længst tid i uddannelsessystemet med samlet set 19 år i uddannelse. De danske unge tager desuden en del omveje, og samtidig starter en del unge på uddannelser, som de ikke afslutter, mens andre ender med at fuldføre to eller tre uddannelser.

”Vi skal blive bedre til at fastholde de unge i uddannelsessystemet efter grundskolen. Regeringen har netop indgået en ny folkeskoleaftale, der sikrer flere timer, som ruster de unge til videre uddannelse, og styrker uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorienteringen og vejledningen af de unge om deres uddannelsesvalg. Som noget nyt vil vi foreslå, at uddannelsesparathedsvurderingen fremrykkes til 8. klasse,” siger børne- og undervisningsminister Christine Antorini.

Til efteråret vil regeringen fremlægge et udspil til grundlæggende ændringer af erhvervsuddannelserne, der skal styrke erhvervsuddannelsernes kvalitet og gøre dem til et attraktivt førstevalg for flere unge. Desuden vil regeringen præsentere en ny fleksuddannelse.

Krisen rammer danske unge

Den nye OECD-rapport tyder på, at den økonomiske krise har ramt danske unge hårdere end sammenlignelige lande som Sverige, Norge og Holland. Gruppen af 15-29-årige danskere, der hverken er i uddannelse eller job, er vokset fra 2008 til 2011 med fire procentpoint. Det svarer til, at Danmark er faldet fra en tredjeplads i 2008 til en niendeplads i 2011.

I 2008 var andelen af danske unge mellem 15-29 år, som hverken er under uddannelse eller i beskæftigelse, nede på 6,9 procent på niveau med Norge og Holland og foran Sverige. I 2011 var andelen steget til 11 procent. Det er bedre end EU-gennemsnittet på 14,8 procent, mens lande som Sverige, Norge og Holland i 2011 kun har mellem 7 og 9 procent.

Det viser, at regeringens massive satsning på uddannelse af unge er en nødvendig og rigtig investering for både de unge og Danmarks fremtid. Danmark er blandt de OECD-lande, der investerer mest i uddannelse i forhold til landets BNP.

Se antal forventede år i uddannelse for 5-39-årige i OECD-landene (figur 1) og Danmarks placering i EU, når det handler om at fastholde unge i uddannelsessystemet (figur 2).