492 kommentarer

Hold Fast hvor har jeg glædet mig til i dag…!

Sådan faldt ordene spontant fra 18-årige Marc fra Skive, da han mødte op på et temmelig (elev)tomt Uddannelsescenter Holstebro (UCH). Sammen med 16 andre meget stille, men også forventningsfulde unge mennesker, havde han valgt at rive en sommerferiedag ud af kalenderen for at deltage i førskoledagen for erhvervsklassen på indgangen Mad til mennesker!

UC Holstebro

Uddannelsescenter Holstebro er en stor skole, så det kan være rigtig rart at vide, at man kan finde sit klasselokale den første dag.

Invitationen til førskoledagen

Førskoledagen er et nyt tiltag – et lille forsøg støttet af Hold Fast – og denne første gang afgrænset til at omfatte erhvervsklasseeleverne.

Vi havde i invitationen til eleverne lagt vægt på at begrunde fordelene ved at investere i en førskoledag i sommerferien.

Bl.a. skrev vi, at førskoledagen ville give mulighed for at:

  • Møde dine nye klassekammerater.
  • Møde dine faste lærere.
  • Få en rolig start på din nye skole.
  • Få en rundvisning på skolen.
  • Fremstille en god frokost sammen med dine kammerater, som I sammen kan hygge Jer om.
  • Snakke med studievejlederen om evt. praktiske spørgsmål.

Kort sagt, at eleverne i sommerferien kunne tænke på deres nye skole og nye kammerater på en rigtig god måde. Og på den måde glæde sig til d. 9. august, når skoleåret starter op.

Vi var meget bevidste om, at denne førskoledag ikke skulle indeholde en masse informationer, gennemgang af regler, forordninger og politikker! De skulle hverken have papir eller blyanter udleveret denne dag. Ligeledes var vi meget bevidste om, at ingen på denne førskoledag skulle bringes i situationer, der kunne give nederlag og opleves ydmygende af den enkelte! Derfor fravalgte vi fysisk krævende sportslige udfoldelser, idet vores erfaringer med netop denne elevgruppe er, at deres grovmotoriske færdigheder langt fra hos alle er lige veludviklede.

Dagen skulle derimod være en succes hos alle! Dagen skulle ose af tryghed og være en god optakt til det kommende skoleår. Dagen skulle bruges til at lære hinanden og lærerne at kende og få et lille indblik i hvad det kommende skoleår vil byde på. Alle skulle i løbet af dagen have mulighed for at snakke med hinanden. Derfor havde vi planlagt, at eleverne skulle i køkkenet og i mindre grupper, som lærerne på forhånd havde inddelt, fremstille en let frokost, der sidst på dagen skulle nydes under den fælles spisning i bistroen (chili con carne – flutes – og en kage).

Førskoledagen d. 28/6 fra kl. 9 – 13

Meget glædeligt, men faktisk også lidt overraskende mødte 17 ud af 19 elever op. De to sidste havde meldt fra pga en booket feriekalender.

Vi havde inviteret eleverne til at møde op ved den blå kantine, hvorefter vi gik til klassens fremtidige faste teorilokale. Vi bød på lidt frugt og juice og forsøgte at løsne op for den lidt højtidelige og trykkede stemning, der jo altid er fremherskende, når så mange nye elever møder hinanden første gang. Vi præsenterede os, og fortalte ganske kort om, hvad dagen ville byde på. Vi fik taget et klassebillede og gik en lille tur rundt på skolen og sluttede rundturen i et af afdelingens køkkener, der denne dag skulle danne rammen om den praktiske opgave.

Efter ultrakorte læreroplæg gik eleverne i gang med fremstillingen af frokosten, selvfølgelig under kyndig vejledning af faglærerne. Eleverne gik i gang med krum hals og var meget opsatte på at fremstille nogle velsmagende retter.

Vi sluttede dagen af med at udlevere klassebilledet med navneliste. Klassebilledet var tænkt som en hyggelig reminder om deres nye klassekammerater/ lærere til brug hen over sommerferien og samtidig et konkret bevis fra dagen, der dels skulle bruges til at vise frem for familie og venner og dels bidrage til at forstærke glæden og forventningen til det nye skoleår.

Herefter et farvel, god sommerferie og på snarligt gensyn d. 9. august.

Effekten af førskoledagen

Den kortsigtede effekt oplevede vi på selve dagen. Stemningen var i løbet af dagen forvandlet fra den lidt højtidelige, lidt trykkede stemning til en rigtig hyggelig, afslappende og småsummende stemning. Efter fællesspisningen evaluerede vi dagen og bad derfor eleverne ganske kort fortælle, hvad de hver især havde fået ud af dagen og hvad der havde betydet mest for dem. Ganske overraskende for os pointerede samtlige elever, at det mest værdifulde ved dagen havde været, at de havde været sammen med og talt med deres nye kommende klassekammerater! Mindre overraskende syntes alle, at det havde været rigtig godt at se skolen, afdelingen og at få snakket med lærerne.

Den langsigtede effekt kender vi selvsagt ikke endnu. Træerne gror naturligvis ikke ind i himlen! Men vi har en klar forhåbning om, at dette nye tiltag, tillige med alle de øvrige, der er skabt omkring erhvervsklassen, vil bevirke en yderligere begrænsning af frafaldet og dermed en forøgelse af gennemførelsesprocenten.

Vi er ganske overbeviste om, at førskoledagen for erhvervsklassen er kommet for at blive! Med eller uden eksterne midler!