46 kommentarer

Kortlægning af mentorordninger

Notatet har til formål at tegne et billede af hvilke mentortiltag, der har været på tre erhvervsskoler: CPH West, SOSU C og TEC.
De tre skoler deltager i projektet ”Relationer der forpligter – mentorordninger på erhvervsuddannelser”.

Læs notatet her