274 kommentarer

Mathias startede ungdomsuddannelse med hjælp fra UU-mentor

Mathias var træt af at gå i skole. Det havde han været i et par år og det blev ikke bedre med alle de fag han skulle have i 9. klasse. Han ville meget hellere ud i den friske luft og arbejde som tømrer. Det havde han altid drømt om at blive….

I 9. klasse er der mulighed for at komme i erhvervspraktik i op til 13 uger, og det var Mathias, jævnt fordelt på hele skoleåret. Altid hos den samme tømrermester, for der fik Mathias lov til at arbejde med noget, som for ham gav menig.

Mathias fik sin 9. klasse afgangsprøve i dansk, matematik og engelsk, men det der med matematik var svært. Han var ikke sikker nok på sig selv, til at starte grundforløbet som tømrer på Syddansk Erhvervsskole. Han ville hellere ud og arbejde.

Derfor blev der lavet en aftale om, at en UU-vejleder skulle hjælpe med praktiske uddannelsesrelaterede ting det første stykke tid.

Mathias Bjørnskov

Mathias: ”Min UU-mentor hjalp med at få lavet en Forpraktikaftale hos Gert (læs tømrermester Gert Fogt, Skamby).

Så måtte jeg nemlig lave de samme ting som de nystartede lærlinge. Det var bare så fedt. Jeg glædede mig til at komme på arbejde hver dag. Også selv om det nogle gange er lidt hårdt…”

Mathias: ”Alt det der med skattekort og sådan, har jeg ikke lige styr på, så det ordnede min UU-mentor for mig. Hun kontaktede mig også indimellem, bare for at høre om det stadig gik godt. Det var meget rart. Jeg ved også, at hun har snakket med Gert nogle gange, om hvordan det går.”

For at forberede Mathias bedst muligt på matematikken i tømreruddannelsen, blev der af UU-mentor taget initiativ til undervisning i hverdagsmatematik, hvor undervisningen ikke skulle foregå i et klasseværelse.

Mathias lærer nu matematik i et tidligere tømrerværksted ved hjælp af tommestok og tømmerblyant, undervist af en pensioneret tømrermester, som ligeledes har erfaring fra et vejlederjob i tømrerafdelingen på Syddansk Erhvervsskole (SDE).

Fremtiden for Mathias

Byggeriets Uddannelser laver kun en Forpraktikaftale for ½ år og en aftale kan ikke forlænges.

Da Mathias’ aftale var ved at udløbe, arbejdede UU-mentor for at finde den bedste løsning for ham.

Et samarbejde mellem tømrermesteren, den tidligere vejleder fra SDE, UU-mentor og ikke mindst Mathias har resulteret i, at der er skrevet en ordinær lærekontrakt, hvor Mathias starter tømreruddannelsen ved hjælp af praktikadgangsvejen.

Det er aftalt, at Mathias’ matematik-hjælpe-lærer følger op på hvordan det går på grundforløbet.

Mathias: ”Det er rart, at have fået al den hjælp og støtte, for det er svært at overskue alle de papirer og sådan. Jeg vidste heller ikke, at man kan starte sin tømreruddannelse ude hos Mester og så tage grundforløbet efter et stykke tid. Det er kanon. Så har jeg nemlig mulighed for at tjene penge selv, – det betyder meget for mig.”

Fakta:

I samarbejde mellem skole og UU-vejleder afdækkes behov for en mentor efter folkeskolen. I UU regi er der mulighed for at give enkelte elever fra 9. eller 10. klasse en UU-mentor, som sørger for ekstra støtte og vejledning i forbindelse med overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse.