0 kommentarer

Partnerbesøg på Åbenrå Statsskole

Samtale med Bente Fink, pædagogisk leder.

1)    Hvor mange optager I på ungdomsuddannelse hvert år?  Det er i sagens natur ikke entydigt men vi har mellem 7-10 STX i hver årgang og typisk 2 HF spor

a.     STX – ca. 250

b.     HF – ca. 60

2)    Hvor ligger de tre væsentligste udfordringer for de unge i forhold til at gennemføre deres ungdomsuddannelse – set med jeres briller?

a.     At være til stede – transport, penge, fritidsaktiviteter. Mange afleverer for få opgaver.

b.     En udfordring at være ung, at finde ud af, hvad man vil.

c.     At yde en indsats for at lære.

3)    Hvor ligger de væsentligste udfordringer for jeres skole i forhold til at fastholde de unge i ungdomsuddannelse?

a.     Mange har forskellige personlige problemer at slås med

4)    Hvad er de vigtigste indsatser, I gør hos jer for at fastholde de unge?

a.     Studievejledning.

b.     Klasseteams’ene skal være obs. på de unge mennesker.

c.     Vi følger de unges fravær og forsømmelser mhp. så hurtigt som muligt at kunne gribe ind og fastholde dem i deres uddannelse.

d.     Mange frivillige tilbud på skolen.

e.     Sikre et godt studiemiljø og et godt socialt miljø.

5)    Kunne I have interesse i at indgå i et samarbejde om IT og læring?

Måske.


Skriv en kommentar