0 kommentarer

Partnerbesøg på IBC Kolding

Samtale med Mette Hauge og Jesper Kølhede.

1)    Hvor mange optager I på ungdomsuddannelse hvert år?

a.     På HHX optager vi 225 – 240 elever årligt.

b.     På HG optager vi ca. 180 + 90 på HG for Voksne og HG for studenter.

2)    Hvor ligger de væsentligste udfordringer for de unge i forhold til at gennemføre deres ungdomsuddannelse – set med jeres briller?

a.     Sociale og personlige problemer.

b.     Manglende bagland.

3)    Hvad er de væsentligste indsatser, I gør for at fastholde de unge?

a.     Vi er bevidste om, at personlige relationer mellem lærere og elever er vigtige for fastholdelse, og lærerne er meget bevidste om deres rolle i den sammenhæng. Vi lægger desuden vægt på at ansætte positive lærere, som gider eleverne.

b.     Vi har fokus på elevtrivsel, og vandt undervisningsmiljøprisen i 2009. Vi skaber derfor en kultur, hvor eleverne tager mange initiativer af social karakter. Det skal være sjovt at komme her, og eleverne skal have oplevelsen af at gå glip af noget, hvis de bliver væk. Vi har elevråd, festudvalg, café udvalg, eventmakers, skitursteam osv. Eleverne har bl.a. arrangeret Dagens mand og Dagens kvinde osv.

4)    Hvad ville I gerne styrke, hvis I fik en halv million ekstra?

a.     HHX ville arbejde med skriftlighed.

b.     HG ville etablere fleksible læringsrum, som kan tilgodese forskellige læringsstile.

c.     Indsætte en ekstra lærer til støtte for elever med behov for mere faglig støtte.

5)    Kunne I have interesse i at indgå i et samarbejde om IT og læring?

Ja måske.


Skriv en kommentar