0 kommentarer

Partnerbesøg på UU Sønderborg

Interview med UU Leder Lennart Griberg.

1) Hvor ligger de tre væsentligste udfordringer for de unge i forhold til at gennemføre deres ungdomsuddannelse – set med jeres briller?

  1. Manglende fagligt og personligt fundament fra grundskolen og hjemmet.
  2. Fastholdelsesværktøjer i ungdomsuddannelserne – herunder efteruddannelse af pædagogisk personale/faglærere.
  3. Etablering af flere lærepladser.

2) Hvor ligger den væsentligste udfordring for UU i forhold til at medvirke til at fastholde de unge i ungdomsuddannelse?

UU har brug for i højere grad at kunne henvise til forskellige hjælpeforanstaltninger – herunder mentorordninger.

3) Hvad er de vigtigste indsatser, I gør hos jer for at fastholde de unge?

UU giver forhåbentlig via forskellige vejledningsaktiviteter de unge et godt grundlag for at vælge den rigtige ungdomsuddannelse.

4) Hvis I fik ½ million til en ekstra indsats til fastholdelse, hvordan ville I bruge den?

Give pengene til fastholdelsesinitiativer på erhvervsuddannelserne

5) Hvordan samarbejder I med grundskoler og ungdomsuddannelserne om overgange?

  1. Koordinerer introduktionskurser og brobygningsforløb i samarbejde med grundskolerne og ungdomsuddannelserne.
  2. Kommenterer uddannelsesplanerne så de er brugbare i ungdomsuddannelserne – herunder pege på behovet for særlig støtte (IT-rygsæk, mentor…).
  3. Gennemfører forskellige projekter, der styrker overgangen for forskellige målgrupper (bl.a. Projekt Byindsats med overdragelse af uddannelsesplaner, forældreinddragelse m.m.).

6) Hvilke signaler reagerer Ungdomsuddannelserne på, og hvor hurtigt reagerer de?

  1. Signaler: Fravær, dårlig opførsel, manglende indlæring.
  2. Reaktionstid: Ungdomsuddannelserne er bredt set rimelig gode til at kontakte UU, når en ung for alvor er frafaldstruet.

7) Ønskescenariet for samarbejdet?

Vi vil gerne fortsætte det gode lokale samarbejde, udbygget med styrkelse af fastholdelsesstrategier på ungdomsuddannelserne – primært erhvervsuddannelserne.


Skriv en kommentar