0 kommentarer

Partnerbesøg på VUC Vejle

Samtale med afdelingsleder Lisbeth Katrine Nielsen, uddannelseschef Ulrich Skytte og lærer Rita Juul Petersen

1)    Hvor mange optager I på ungdomsuddannelse hvert år?

a.    På HF optages ca. 90 på fuld HF + ca. 125 på et-årige 4 fags forløb. Dertil kommer enkeltfagskursister.

b.    Der optages ca. 125 på fuldtid AVU – niveau F E D. Dertil kommer to særlige forløb for Vejle kommune, hvor målet er at gøre de unge uddannelsesparate. Desuden er der særlige tosprogsklasser, ordblindeundervisning og FVU klasser.

2)    Hvor ligger de væsentligste udfordringer for de unge i forhold til at gennemføre deres ungdomsuddannelse – set med jeres briller?

a.    Nogle unge kan ikke skabe struktur på deres egen hverdag, og får derfor ikke tid og plads til at passe skolen.

b.    Nogle unge matcher ikke så godt skolens måde at arbejde på/ skolens miljø.

c.    Fraværet / manglende lektielæsning bliver en undskyldning for mere fravær. De er inde i en nedadgående spiral.

d.   De fleste på HF falder fra indenfor de første to måneder. Vi ved ikke hvorfor, vi når ikke at lære dem at kende. De kommer få gange, og så er de væk.

e.    En del drenge passer ikke så godt ind i miljøet.

f.     Tosprogede er ambitiøse i forhold til niveauindplacering – vil gerne højere op, end de reelt magter.

g.   Nogle unge skal vise en stabilitet i fremmøde for at bevare kontanthjælpen. Kommunen bruger projektet som aktivering som alternativ til arbejdsprojekter. Målet er at gøre dem uddannelsesparate, men deres motivation for uddannelse er ikke stor.

3)    Hvor ligger de væsentligste udfordringer for jeres skole i forhold til at fastholde de unge i ungdomsuddannelse?

a.    Den sværeste opgave er at fastholde de unge, der ikke er motiverede. Det kræver det dobbelte.

b.    Nogle elever har behov for, at lærerne går fra at være undervisere til at have en mere holistisk tilgang (daghøjskoleundervisere) og et mere ”rundt” samvær sammen med kursisten. De har måske behov for en heldagsskole, hvor lektietid m.m. organiseres, kraftig støtte, mad, motion.

c.    Behov for pædagogisk nytænkning indenfor undervisningstilrettelæggelse.

4)    Hvad er de vigtigste indsatser, I gør hos jer for at fastholde de unge?

a.    Klasselærerfunktion på særligt sårbare klasser.

b.    Tæt kontakt på studievejledere og lærere.

c.    Ekstra lærerkræfter på særligt udvalgte klasser. Ekstra ressourcer til lidt ”hygge” funktioner.

d.   Teams omkring klasserne på HF.

5)    Hvad ville I gerne styrke, hvis I fik en halv million ekstra?

a.    Blended learning for dem, der jævnligt har fravær. ”Studieaktiv på trods af fravær”. Herunder IT som støtte til de tosprogede drenge, der ikke har et realistisk billede af egen formåen på det sproglige område.

b.    Klasselærerfunktion.

c.    Ændring af den pædagogiske tilrettelæggelse, så den virker mere fastholdende.

d.   ”Starthjælp” til dem, der udebliver uden vi ved hvorfor.

6)    Kunne I have interesse i at indgå i et samarbejde om IT og læring?

Ja, og vi kan bidrage med erfaring indenfor fjernundervisning + optagelse af undervisningen på video, som kan distribueres via mobil telefon.


Skriv en kommentar