749 kommentarer

Teater giver SOSU-elever fælles refleksion

Fra uvm.dk 15. december 2011

På Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg arbejder man med forumteater. Her arbejder eleverne med dilemmaer, der er med til at tydeliggøre forskellighederne og nuancerne i en given problemstilling.

På Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg bliver Kvalitetspatruljen præsenteret for forumteater, som skolen bruger til at skabe fælles refleksion over et konkret dilemma, som eleverne har mødt i for eksempel praktikken. Eleverne laver rollespil, baseret på et dilemma, som de har valgt. Efterfølgende diskuteres dilemmaet i klassen, blandt andet med henblik på at finde konkrete handlemuligheder på dilemmaet. Lærerens rolle er at agere som joker.

Publikum deltager aktivt

”Jeg ser forumteatermetoden som et godt værktøj, når det drejer sig om at arbejde med elevernes personlige kompetencer, gøre eleverne aktive og deltagende og synliggøre alternative måder at håndtere et dilemma på,” fortæller underviser Hanna Dowen Pallesen og fortsætter…:

Læs resten af artiklen på uvm.dk her