1.024 kommentarer

”Get Ready” til uddannelse – to dage med vejledning og fællesskab

UU-Herning har med midler fra HOLD FAST afviklet en række korte vejledningskurser, der har til formål at hjælpe unge med at finde ud af, hvilke uddannelser og jobs, der er relevante for dem.

Målgruppen er unge 15-17 årige, som gerne vil i gang med uddannelse eller job, men har behov for et skub til at komme i gang og til at få overblik over muligheder, krav, økonomi m.m.

Kurset indledes med morgenmad og en kort gennemgang af de forskellige ungdomsuddannelser, hvor elevernes erfaringer fra introforløb og brobygning inddrages, og hvor alle store og små spørgsmål må stilles.

Herefter får deltagerne i gang med at arbejde med deres egne overvejelser om:

  • Hvad er jeg god til?
  • Hvad kunne være et begynderjob for mig?
  • Ved jeg hvad, der kræves for at kunne starte på uddannelse?
  • Hjemmesider med uddannelsesafklaring og information
  • Er jeg parat til uddannelse?
  • Hvordan ser min økonomi ud under uddannelse?
  • Skal jeg flytte undervejs? Og vil jeg det?
  • Tips til at skrive en ansøgning
  • Hjemmesider med praktikpladser og jobmuligheder
  • Arbejde med egen ansøgning, samt opstille CV

På kurset får deltagerne personlig hjælp af 2 vejledere, og kurset veksler mellem oplæg, gruppediskussioner, samarbejde i par og individuelt arbejde.

Alle deltagere på de to første kurser har evalueret. Deltagerne udtrykker stor tilfredshed med kurset, hvor det skal fremhæves, at 75% af deltagerne er blevet klogere på, hvad de skal i forhold til uddannelse og job, og  over halvdelen har ønske om uddannelse eller job gennem kurset og er blevet mere afklaret på deres uddannelsesvalg.

Deltagerne har blandt andet fremhævet, at ”Jeg synes, at det var godt at være her” og ”jeg fik mange informationer om, hvad jeg skal i fremtiden” og ”Godt kursus. Man bliver klogere på ting. Det kan godt anbefales.”

Men der er også nogle, der har brug for mere aktion og afveksling, og som peger på, at man ”Skulle sidde meget stille og lytte”.

UU-Herning vil helt sikkert fortsætte med 2-dages-kurserne for de 15-17 årige, og man vil arbejde på at udvikle konceptet, så de unge inddrages mere aktivt. Også gerne på en måde, der også får dem op af stolene, så kroppen også kommer i sving.

Vejledningskurset giver også UU-Herning et langt bedre afsæt for efterfølgende at hjælpe de unge i gang med en aktivitet, der passer ind i deres uddannelsesplan og kan hjælpe dem frem til uddannelsesstart fx en erhvervspraktik eller et andet uddannelsesforberedende tilbud.

For yderligere oplysninger kontakt UU-Leder Inger Veng Rasmussen, UU-Herning.