1 2 3 4 5 6
De seks indsatser i HOLD FAST

Fast mentor

Mentorindsats og overdragelse mellem kontaktpersoner
Aktiviteterne skal sikre en sammenhængende indsats for de unge, der er i målgruppen for en mentorindsats. Midlerne kan bl.a. bruges til at sikre et overlap fra afgivende skole til modtagende ungdomsuddannelse. Der kan fx være tale om en formaliseret overdragelse med deltagelse af nuværende og kommende mentorer eller andre betydende og signifikante voksne omkring den unge fx UU-vejledere, kontaktlærere, personlige støttekontaktpersoner, familienetværk mv. Desuden kan midlerne i en forsøgsperiode bruges til betaling af mentorer i det omfang, ungdomsuddannelsen ikke er forpligtet til at tilbyde dette.

Eksempler på aktiviteter kan være: Afklaring af ”betydende voksne” (naturlige og tildelte) og personlige overdragelsesmøder for elever med udvidet vejledningsbehov, herunder tidlig afklaring af specialpædagogiske behov. Omgående mentorindsats under uddannelsesstart for at styrke social og faglig trivsel. Afklaring af procedurer for tilknytning af kommunal støtte til elever i ungdomsuddannelse via Serviceloven eller Lov om Aktiv Beskæftigelse: ”Hvad skal uddannelsesstederne gøre, når de konstatere et støttebehov?” Systematiske opfølgnings-/støtte-/ mentorsamtaler for elever i gymnasiale uddannelser.

Indslusning

Styrkelse af elevernes uddannelseskendskab, afklaring og valgkompetence
Aktiviteterne skal medvirke til at de unge er bedre rustede til deres kommende ungdomsuddannelse, og sikre at de rent faktisk møder op, når uddannelsen starter. Midlerne kan bruges til at afprøve nye eller supplerende aktiviteter i udskolingsindsatsen primært fra 9. og 10. klasse. Aktiviteterne vil typisk foregå i perioden fra marts måned, hvor eleverne har søgt optagelse på deres kommende uddannelse, og så frem til selve uddannelsesstarten i august måned.

Eksempler på aktiviteter kan være: ”Velkommen-besøg” i maj eller juni måned – se hvor du skal møde første dag, her er dit klasseværelse, mød dine kommende undervisere. ”Etniske rollemodeller” - arrangementer for tosprogede elever. Er du uddannelsesparat? Har du de færdigheder, der skal til? Styrket og målrettet uddannelsesafklaring som en del af udskolingen i 9. og 10. klasse fx i april/maj måned.

pdfDownload folder: Vurdering af Uddannelsesparathed Udarbejdet af UUO – 2010

Introforløb

God personlig modtagelse og uddannelsesstart
Aktiviteterne skal medvirke til, at eleverne får en god start på deres uddannelse og får den hjælp og støtte, de har brug for fra starten.

Eksempler på aktiviteter kan være: ”Fælles morgenstart” på skemaet m/ tilbud om morgenmad & gåtur, som en del af undervisningen. ”Vi skaber en sammenhængende klassekultur med social accept og sammenhold”. Vi starter på små hold, der senere slås sammen, når der er skabt tryghed og sammenhold. Test af det ”før-faglige” sprog og etablering af en ekstra indsats for de elever, der skal styrkes i forståelsen af faglige og almene begreber.

Opsamling

Forebyggelse af ”drop out” og fastholdelse via omvalg og tilvalg
Aktiviteterne skal medvirke til at elever, der kan være i begreb med at afbryde deres uddannelse, får støtte til at træffe den rigtige beslutning – fastholdelse i den nuværende uddannelse, evt. med fornøden støtte, eller afklaring og hjælp til at revidere deres uddannelsesplan, så de forbliver i uddannelse og foretager et nyvalg/nystart frem for at stoppe med ungdomsuddannelse.

Eksempler på aktiviteter kan være: Ny procedure for tidlig indgriben og forebyggelse, herunder: ”Ingen udskrivning uden UU-vejledning og revidering af uddannelsesplan”. Systematiske opfølgningssamtaler & statustilkendegivelser overfor elever & forældre: ”Fortsæt den gode indsats”-møder. Tilbud om alternativ træningsbane eller pusterum med uddannelsesplanen sat midlertidigt på pause, herunder brug af produktionsskolen som træningsbane/pusterum/afklaring. Opsamling i uge 33 af ”Ikke-startere. Vejledningskursus i uge 41 for elever, der er ”på vippen” og måske er i begreb med at afbryde deres uddannelse.

IT og læringsrum

Styrket anvendelse af mobilteknologi i undervisning & frafaldsforebyggelse
Aktiviteterne skal drage fordel af, at elektronisk kommunikation og formidling er en væsentlig del af elevernes dagligdag. I aktiviteterne inddrages elevernes elektroniske kommunikationsmidler som fx mobiltelefoner og bærbare pc på en aktiv måde i undervisningen og i kommunikationen mellem elev og underviser, med henblik på at styrke elevernes engagement og gennemførelse.

Eksempler på aktiviteter kan være: Brug af digitale sociale fællesskaber fx SMS-tjenester, blogs, twitter, facebook. Distribution af opgaver eller lektieagenter via SMS. Undervisningsklip på youtube fx repetitioner og instruktioner. Besvarelse af opgaver ved fx brug af podcast.

Flere praktikpladser

Konkret praktisk hjælp til at skaffe praktikplads til udvalgte målgrupper
Aktiviteterne skal give direkte individuel støtte til unge i forbindelse med at udsøge, opsøge og komme i betragtning til en praktikplads inden for erhvervsuddannelserne.

Eksempler på aktiviteter kan være: ”Håndholdt” hjælp til at finde en konkret praktikplads og indgå en praktikaftale. Introduktion, opfølgning og hjælp til forståelse og afstemning af gensidige forventninger. Etablering af relevant specialpædagogisk hjælp i praktikken under hovedforløbet. Afklaring af procedurer for tilknytning af kommunal støtte til EUD-elever i hovedforløb via Serviceloven eller Lov om Aktiv Beskæftigelse: Hvad skal praktiksteder gøre, når der konstateres et støttebehov”.

Målgruppen for denne indsats er de få, der vurderes ikke af egen drift vil kunne få en praktikplads.
Det vil primært være

  1. Elever i grundforløb, der vurderes at have en meget ringe chance for selv at skaffe sig en praktikplads.
  2. Elever i skolepraktik, som har behov for en særlig håndholdt indsats for at ”sælge” sig selv overfor en praktikplads.
  3. Elever, der ikke af sig selv kommer i skolepraktik. Eleverne identificeres i et samarbejde mellem UU og erhvervsskolen.

Region Midtjylland

Hanne Paustian Tind
UU-Nordvestjylland
Tlf.: (dir) 9664 3053 / (mobil) 2467 0561

Region Syddanmark

Kirsten Bach Kjeldal
VUC Fredericia
Tlf.: (dir) /
(mobil) 2446 1521

HOLD FAST - kort fortalt

Projekt HOLD FAST er et fælles EU-projekt mellem Region Syddanmark og Region Midtjylland i 2010 og 2011, der skal forebygge frafald fra ungdomsuddannelserne i overgangen fra grundskole til uddannelse ved at reducere frafald og sikre, at frafald i stedet bliver til "omvalg og fortsat uddannelse".

Projekt HOLD FAST vil omfatte aktiviteter for 12.000 unge, der skal starte på en ungdomsuddannelse i 2010 eller 2011, fordelt på 6 indsatsområder.

 Projektglimt


Opsummering og evaluering af HOLD FAST

  • Rapporter i PDF-format » Opsummering og konklusion på projektet » Evaluering af HOLD FAST

Særligt HF-hold har fået stor succes

  • Diagnoser og lavt fagligt niveau var udgangspunktet – nu er der dømt trivsel og gode karakterer. De sætter …

Jeg er lige kørt på tanken

  • ”Jeg er kørt ned på tanken efter smøger, men faldt og har slået mig så meget, at min …

Læs flere Projektglimt

Aktuelt


Hør mere om projekt HOLD FAST

  • Kontakt Kirsten Bach Kjeldal, der som en del af projektets formidling gerne kommer og fortæller om projektets aktiviteter. …

Flere unge skal hjælpes videre i uddannelse

  • Cirka 13 procent af danske unge mellem 15 og 19 år var i 2011 ikke i gang med …

Himlen Over Os

  • ”Himlen Over Os” består af 12 portrætter, der i løbet af 2013 bliver vist på TV2 ØSTJYLLAND og …