HOLD FAST » Administrative fif- et EU-projekt under Region Syddanmark og Region Midtjylland for at få flere unge til at tage en ungdomsuddannelse og minimere frafald.


Administrative fif

  • Det er muligt at benytte flettefiler med elevernes navne og øvrige stamoplysninger til udfyldelse af Start- og ophørsskemaer samt mødeprotokoller.
  • Det er OK at supplere hold-mødeprotokollen (der er et regneark) med et Word dokument, hvis man ønsker at hente elevdata via brevfletning fra et elevsystem. Det er blot vigtigt, at man i hold-mødeprotokollen henviser til Word dokumentet og at det er de samme oplysninger, der indgår.

    Er du i tvivl, svarer Bent gerne på spørgsmål.