1.279 kommentarer

Individuel indsats i værkstedet

Fortæl os alt hvad du ved om at udskifte bremsebakker og kontrollere bremsetromler på baghjulene siger Søren Pedersen til Ronnie, som står ved en motor i værkstedet.

Ronnie er til eksamen i på grundforløbet indenfor Bil, fly og andre transportmidler, så der er også en censor med.

Ti minutter senere er Ronnie bestået, og kan gå derfra med en stor sejr og et flot firetal. Ronnie har aldrig før bestået en mundtlig eksamen, fordi han altid går i sort, når han kommer ind til eksamensbordet og møder lærer og censor.

Lærerne Søren Pedersen og Jan Hermansen er godt tilfredse med Ronnies eksamensresultat efter flere dages eksamenstræning i værkstedet.

Lærerne Søren Pedersen og Jan Hermansen er godt tilfredse med Ronnies eksamensresultat efter flere dages eksamenstræning i værksted

”Du var mindst 10 cm højere, da du gik herfra, det var slet ikke den samme Ronnie, da du gik, som da du kom”, lyder det fra Ronnies lærer, Søren.

Før eksamen var der gået en periode, hvor Ronnie jævnligt blev mødt med ”Fortæl os alt hvad du ved om …” om et emne. Det var Søren eller den anden lærer, Jan Hermansen, som trænede Ronnie i at gå til eksamen. Så havde de taget en anden lærer, som Ronnie ikke kendte, med ind i værkstedet, så han kunne agere censor.

”Det var lidt irriterende til at starte med, men jeg vidste jo, at det bare var for at hjælpe mig, så det blev lidt sjovt til sidst” fortæller Ronnie, som mener, at han nok i fremtiden skal træne eksamen ved at snakke om det faglige derhjemme.

Ronnie har nu bestået sit grundforløb, og er i færd med at søge praktikplads, men havde endnu ikke ved feriens begyndelse fået bid.

Søren Pedersen og Jan Hermansen har været glade for, at de fik mulighed for at koble en ekstra lærer på 6 elever, der var dumpet og nu skulle have ekstra støtte inden de skulle til eksamen igen. Eleverne fik et ekstra modul og alle bestod deres eksamen.

Men, det er jo ikke nok. ”Hvis vi skal lykkes med at 95 % skal igennem, som ministeriet siger, så kræver det mere hjælp af en eller anden art til ca. 25 % af eleverne”, mener Jan.

Man kommer til at prioritere, og hvis man prioriterer de stærke, mister man den svage gruppe, fortæller de begge.

”Jeg er her, fordi jeg godt kan lide at se, at selvom nogle af dem, der blev dømt til aldrig nogensinde at bestå noget, alligevel kommer igennem. Så, jeg kommer til at prioritere de svage, men mister så de gode”, fortæller Søren.

De er enige om, at svage elever skal være adskilt fra de gode elever, for hvis de kigger på de gode, og sammenligner sig med dem, så mister de allerede modet, fordi de oplever, at de aldrig nogensinde kan nå dertil. De skal starte med en succes, ellers lukker de sig inde i sig selv, og så kræver det alt for meget energi at få dem lukket op igen.

Med udgangspunkt i de gode erfaringer afprøver Jan og Søren et justeret forløb gennem efteråret frem til jul på de elever, der starter på det nye grundforløb. Elevernes resultater vil blive beregnet i forhold til skolens bundlinje for at se, om indsatsen også kan betale sig i kroner og øre.