0 kommentarer

Partnerbesøg på Alssundgymnasiet

Samtale med Else Krogh-Salomonsen, pædagogisk leder.

1)    Hvor mange unge optager I på ungdomsuddannelse hvert år?

Alssundgymnasiet optager ca. 200 elever årligt på STX.

2)    Hvor ligger de væsentligste udfordringer for de unge i forhold til at gennemføre deres ungdomsuddannelse – set med jeres briller?

a.    Nogle unge er ikke klar over, hvad det er at gå i gymnasiet. De har svært ved at falde ind i gymnasiets arbejdsform.

b.    Nogle har meget høje ambitioner med hensyn til karakterer.

c.    Tilsyneladende har de alle muligheder, så hvis ikke de tager dem, oplever de sig som mislykkede. Det er et stort ansvar, som de ikke selv magter at tage, og så føler de sig som en fiasko.

d.   Manglende opbakning hjemmefra.

e.    Nogle unge med psykiske lidelser.

3)    Hvor ligger de væsentligste udfordringer for jeres skole i forhold til at fastholde de unge i ungdomsuddannelse?

a.    Opgaven er at føre dem frem til eksamen, så fagligheden skal være der, samtidig med at vi skal kunne rumme en større andel af en ungdomsårgang. Vi kan støtte med lektieværksted, studievejledning o.a.men eleverne skal jo gøre arbejdet selv. Vi skal tilgodese hele klassen, både de ambitiøse, de sløsede og dem med manglende forudsætninger.

b.    Vi skal motivere dem til lektielæsning/ lektieværksted. For mange unge er lektielæsning ikke vigtigt, de har mange andre aktiviteter efter skoletid.

4)    Hvad er de vigtigste indsatser, I gør hos jer for at fastholde de unge?

a.    Lektieværksted.

b.    Mentor.

c.    Opsøgende studievejledere, der altid er åbne overfor eleverne.

d.   Psykolog fra Netop Nu.

e.    Projekt om mobning i 1. g.

f.     Psykologen arbejder med klasserumskultur som en del af undervisningen.

5)    Hvad vil I gerne styrke? Hvis I fik ½ million til en ekstra indsats til fastholdelse, hvordan ville I bruge den?

a.    Dobbeltlærer i nogle timer.

b.    Mindre klassestørrelser.

6)    Kunne I have interesse i at indgå i et samarbejde om IT og læring?

Måske.


Skriv en kommentar