0 kommentarer

Partnerbesøg på EUC Syd

Samtale med Jan Monnerup, afdelingschef i Haderslev.

1)    Hvor mange unge optager I på ungdomsuddannelse hvert år?

Ca. 2.500 elever på erhvervsuddannelserne og ca. 160 på HTX.

2)    Hvor ligger de tre væsentligste udfordringer for de unge i forhold til at gennemføre deres ungdomsuddannelse – set med jeres briller?

 1. Motivation.
 2. Manglende skolekundskaber.
 3. Dårlig opbakning hjemmefra.

3)    Hvor ligger de tre væsentligste udfordringer for jeres skole i forhold til at fastholde de unge i ungdomsuddannelse?

 1. At få lukket hullet mellem grundskole og erhvervsuddannelse.
 2. Udfordringen i at have unge med så forskellig baggrund, hvor nogle er meget dårligt rustede til at komme på ungdomsuddannelse. Det er svært for lærerne at håndtere. De er mere rundet af en faglig tradition end en pædagogisk tradition.
 3. At fordele ressourcerne på en hensigtsmæssig måde.

4)    Hvad er de vigtigste indsatser, I gør hos jer for at fastholde de unge?

 1. Alle elever har en kontaktlærer, som har individuelle timer + klassens time.
 2. Realkompetencevurdering og PASS test m.m. for at indplacere eleverne i de rigtige grundforløb, længde + klasse.
 3. Studievejlederne.
 4. Psykolog fra Netop NU.
 5. Forældredage, intromøder.
 6. Diverse projekter som fx projekt Sund.
 7. Særlig indsats for tosprogede. Lærerne kan tage hjem og holde møder, så forældrene knyttes tættere til skolen.
 8. Lærerne har været på interkulturelle kurser.

5)    Hvad vil I gerne styrke? Hvis I fik ½ million til en ekstra indsats til fastholdelse, hvordan ville I bruge den?

 1. Ansætte en AKT medarbejder, som decideret har fokus på elevernes trivsel, og som kan tale elevernes sag.

6)    Kunne I have interesse i at indgå i et samarbejde om IT og læring?

 • Ja, vi vil gerne være med. Har erfaring, andre kan trække på.
 • Kører et lydprojekt sammen med Hansenberg og Mercantec. Laver podcasts. Den digitale erhvervsskole.

Skriv en kommentar