0 kommentarer

Partnerbesøg på Haderslev Katedralskole

Samtale med Lars Kofoed-Jensen, rektor.

1) Hvor mange unge optager I på ungdomsuddannelse hvert år?

Ca. 340 elever årligt fordelt på 9 STX klasser og 2 HF klasser.

2) Hvor ligger de tre væsentligste udfordringer for de unge i forhold til at gennemføre deres ungdomsuddannelse – set med jeres briller?

  1. De unge skal kunne se formålet med det, de skal lære.
  2. En skolegang på gymnasiet er et heltidsjob, hvilket de slet ikke er vante til i deres ungdomskultur, hvor overskriften nok snarest er ”løse koblinger”. De er ikke dybt engagerede i tingene gennem længere tid, men meget projekttænkende hvor tingene er interessante i nogle måneder.
  3. Vi ser stadig flere elever med en diagnose eller så ondt i livet, at det at gennemføre en ungdomsuddannelse er en kæmpe udfordring. Det er svært at rumme dem alle sammen med de andre. Der mangler et kvalificeret sønderjysk tilbud til elever med Asperger eller ADHD.

3) Hvor ligger de væsentligste udfordringer for jeres skole i forhold til at fastholde de unge i ungdomsuddannelse?

  1. Fagligheden skal udvikles, så de unge i langt højere grad kan se formålet med det, de skal lære. De skal se, at der er nogen, som lever af den faglighed. Det tilfører legitimitet til faget, at fagligheden kan ses at have med virkeligheden at gøre.
  2. Vi skal på en gang spille sammen med ungdomskulturen og repræsentere en ”modkultur” til zapperkulturen, nemlig en sammenhængende skolekultur. Vi skal nok individualisere, men først og fremmest være en fællesskabsdannende skole.

4) Hvad er de vigtigste indsatser, I gør hos jer for at fastholde de unge?

  1. Vi laver en HF indsats. HF’erne er generelt mere gymnasiefremmede og behandles som sådan. Vi laver en tilpasset tilgang i dansk, engelsk og matematik, hvor vi har parallel undervisning med en tredje lærer til rådighed, som kan træde ind og støtte.
  2. Psykolog ordning Netop NU.
  3. Mentorer – til elever med særlige behov.
  4. En tidligere elev ansat på ½ tid til nogle få elever fra målgrupper som ADHD, Asperger m.fl.

5) Hvad vil I gerne styrke?

Det sammenhængende, meningsdannende gymnasium.

6) Hvis I fik ½ million til en ekstra indsats til fastholdelse, hvordan ville I bruge den?

Ansætte en lærer mere.

7) Kunne I have interesse i at indgå i et samarbejde om IT og læring?

Nogle lærere er interesserede. Det handler om generel pædagogisk udvikling, ikke om penge til at købe det.


Skriv en kommentar