0 kommentarer

Partnerbesøg på Rødkilde Gymnasium

Samtale med studievejlederne Annette Fausing, Inge Kirkegaard Krag og Jørgen Kryger.

1)    Hvor mange unge optager I på ungdomsuddannelse hvert år?

Rødkilde optager 10 klasser om året, i alt ca. 310 elever.

2)    Hvor ligger de væsentligste udfordringer for de unge i forhold til at gennemføre deres ungdomsuddannelse – set med jeres briller?

 1. En del unge stiller for store krav til sig selv. De skal have gode karakterer, det perfekte udseende, de rigtige venner, det rigtige tøj og mange penge. Det kan give stress, som igen kan ende i en vinterdepression hen på efteråret.
 2. En del – især drenge, kan ikke planlægge. De mangler struktur. Det er for hårdt med de skriftlige opgaver. De har mange bolde i luften, og det er ikke altid skolen, der prioriteres højst. De er her, for hvad skulle de ellers? De tager ikke ansvar for egen læring og har ikke altid glæde ved at lære.
 3. Nogle er usikre omkring de nye sociale rammer. De finder ikke ind i den rigtige gruppe fra starten og har svært ved at tage inititiativ til at komme ind i nye grupper. Nogle stopper i uddannelsen, fordi de ikke finder fodfæste.

3)    Hvad er de vigtigste indsatser, I gør hos jer for at fastholde de unge?

 1. Indslusningssamtaler med hver enkelt elev inden efterårsferien.
 2. Introaktiviteter som klassekonkurrencer, løb og telttur med diverse aktiviteter
 3. Sociale aktiviteter – frivillig idræt og musik, fitnessforening, workshops med kreative, faglige og idrætsaktiviteter, fællestimer med navne som Tue West, Marianne Florman, BS Christiansen etc.
 4. Lektiecafé med faglærere i naturvidenskabelige fag og tysk.
 5. IT rygsæk for elever med læsevanskeligheder.
 6. Læsepædagog, alle screenes, og der er læsekurser som tilbud.
 7. Klasseteams samarbejder tæt med studievejleder.
 8. Mentor i samarbejde med UU.
 9. Psykolog i samarbejde med 7 andre gymnasier. Sidste år henviste studievejlederne 18 til individuelle samtaler hos psykologen. Det er især de unge, der stiller for store krav til sig selv, der henvises til samtalerne.
 10. Studievejlederne tjekker fravær og følger op med samtaler. Brev til forældrene, hvis den unge er under 18.

4)    Hvis I fik ½ million til en ekstra indsats til fastholdelse, hvordan ville I bruge den?

 1. Mere systematisk undervisning i studieteknik og læsestrategier.
 2. Arbejde med planlægning af tid.
 3. Inddrage en sportscoach til mental træning.

5)    Hvordan samarbejder I internt og eksternt om at fastholde unge i ungdomsuddannelse?

 1. Samarbejder med UU om mentorer.
 2. Samarbejder med flere gymnasier om en fælles psykolog.
 3. Internt samarbejdes en del i teams.
 4. Samarbejder med studievalg.

6)    Kunne I have interesse i at indgå i et samarbejde om IT og læring?

Måske.


Skriv en kommentar