0 kommentarer

Partnerbesøg på Rosborg Gymnasium

1)    Hvor mange unge optager I på ungdomsuddannelse hvert år?

Ca. 300 på STX og 100 på HF.

2)    Hvor ligger de væsentligste udfordringer for de unge i forhold til at gennemføre deres ungdomsuddannelse – set med jeres briller?

  1. Tilstedeværelse, involvering og aktiv deltagelse.
  2. Forstå gymnasiekoden.
  3. Få skolearbejde, erhvervsarbejde, fritidsinteresser og familie til at hænge sammen.

3)    Hvor ligger de væsentligste udfordringer for jeres skole i forhold til at fastholde de unge i ungdomsuddannelse?

  1. Opmærksomhed, omsorg og støtte for den enkelte elev
  2. Tilrettelægge undervisningen ud fra den enkelte elevs behov – brug af læringsstile, undervisningsdifferentiering
  3. Hurtig opfølgning på fravær, manglende aktivitet etc.

4)    Hvad er de vigtigste indsatser, I gør hos jer for at fastholde de unge?

  1. For HF: morgenmad og idræt – sundt liv giver mere koncentration.
  2. Opfølgning og opringning, hvis eleverne ikke er mødt i skole (Bedstefar-modellen).
  3. Støtteundervisning og IT-rygsække til svage læsere.

5)    Hvis I fik ½ million til en ekstra indsats til fastholdelse, hvordan ville I bruge den?

Tilknytning af socialrådgiver, da mange har store sociale problemer.

6)    Kunne I have interesse i at indgå i et samarbejde om IT og læring?

JA, i høj grad – det er et af vore indsatsområder.

7)    Hvordan kan HOLD FAST bidrage til fastholdelse hos Jer?

Mentorer,  IT- og læring projektet.


Skriv en kommentar