764 kommentarer

Partnerbesøg på Sønderborg Statsskole

Samtale med vicerektor Ellen Holt-Jensen og studievejleder Anna Amby Frejbæk.

1)    Hvor mange unge optager I på ungdomsuddannelse hvert år?

Sønderborg Statsskole optager årligt ca. 350 elever, hvoraf ca. 56 er HF’ere.

2)    Hvor ligger de tre væsentligste udfordringer for de unge i forhold til at gennemføre deres ungdomsuddannelse – set med jeres briller?

  1. Svagt fagligt niveau.
  2. Uddannelsesfremmed baggrund – de har svært ved at forstå koden. Elever med en uddannelsesfremmed baggrund skal være lidt bedre fagligt og socialt funderet for at klare sig godt igennem. Svært at skabe fælles forståelse for de faglige koder, selvom der er dialog mellem den unge og lærer/studievejleder, og tingene er sagt mange gange.
  3. Personlige problemer, mest af psykisk karakter, men for enkelte også fysiske problemer.

3)    Hvor ligger de tre væsentligste udfordringer for jeres skole i forhold til at fastholde de unge i ungdomsuddannelse?

  1. Frafald er overvejende et tema på HF, hvor ca. 12 % stopper. STX’erne er stærkere, og stort set ingen dropper ud uden omvalg.
  2. Nogle har personlige problemer eller privat baggrund, der gør det svært. De kan have gæld, bor sammen med kæresten, skal udfylde rollen som husmor. De kender ikke koden i fagene, selvom det måske er forklaret mange gange. Mange er meget flittige, men kan måske alligevel ikke.
  3. Nogle har svært ved at tage sig sammen til at komme i skole. De er skoletrætte, sidder måske med computeren til langt ud på natten. De er umodne, uafklarede, men har en drøm om en uddannelse, en ny start.

4)    Hvad er de vigtigste indsatser, I gør hos jer for at fastholde de unge?

  1. Mange indbyggede aktiviteter i HF undervisningen: tutor, værkstedstimer, studievejleder som er rimeligt udfarende og giver et ”kærligt los i røven” – næsten en mor/far rolle.
  2. Lærere for hvem HF undervisning er et tilvalg. Lærerne tilrettelægger pædagogikken med en anerkendende tilgang, så den støtter eleverne. De giver eleverne oplevelsen af, at lærerne rigtig gerne vil dem.

5)    Hvad vil I gerne styrke? Hvis I fik ½ million til en ekstra indsats til fastholdelse, hvordan ville I bruge den?

  1. Mere lektiehjælp, evt. flere værkstedstimer. Skemalagt på en anden måde, fx midt på skoledagen.

6)    Kunne I have interesse i at indgå i et samarbejde om IT og læring?

Måske.