0 kommentarer

Partnerbesøg på Sosu Fredericia-Horsens

1)    Hvor mange unge optager I på ungdomsuddannelse hvert år?

Sosu Fredericia-Horsens optager årligt ca. 460 unge på grundforløb fordelt på Fredericia, Vejle og Horsens.

2)    Hvor ligger de tre væsentligste udfordringer for de unge i forhold til at gennemføre deres ungdomsuddannelse – set med jeres briller?

 1. Sociale- og personlige problemer – selvdestruktiv adfærd, misbrug, adfærdsforstyrrelser. Ca. 25 % på grundforløbet ligger i gråzonen.
 2. Faglige udfordringer – ordblindhed, læse/skrive problemer. Dette er et stigende problem. SPS indsatsen trappes op. Skolen har en nyuddannet læse-vejleder, så indsatsen styrkes.
 3. Overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse.

3)    Hvor ligger de tre væsentligste udfordringer for jeres skole i forhold til at fastholde de unge i ungdomsuddannelse?

 1. Opstartsfasen vigtig. De unge skal tage mere læringsmæssigt ansvar. Mere end halvdelen af frafaldet på grundforløbet sker i de to første måneder.
 2. Når eksamen nærmer sig ved afslutning af forløbet. Nu skal der leveres og projekter skal bestås. Det kan være vanskeligt at fastholde motivationen.
 3. Nogle får midt i grundforløbet afslag på deres ansøgning til at komme videre på PAU/SSH. Det virker demotiverende i forhold til at fuldføre grundforløbet.

4)    Hvad er de tre vigtigste indsatser, I gør hos jer for at fastholde de unge?

 1. Tæt elevopfølgning fra faglærer og kontaktlærer.
 2. Mentorordning lærer/elev.
 3. Tosprogskoordinatorer med fast træffetid for eleverne. Kan hjælpe med at bringe eleverne videre i lektiecafé, men kan også give støtte til den enkeltes samlede situation.
 4. SPS – især IT rygsæk.

5)    Hvad vil I gerne styrke?

 1. Vi vil gerne have et tættere samarbejde med UU for at gøre overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse lettere.
 2. Vi vil gerne arbejde med at styrke det fælles ansvar i klassen, så alle er forpligtede til at støtte op om hinanden.

6)    Hvis I fik ½ million til en ekstra indsats til fastholdelse, hvordan ville I bruge den?

 1. Ansætte ungemedarbejdere, der er blandt de unge og tager tingene i opløbet.
 2. Dokumentere effekten af initiativerne.
 3. Flere faglige og sociale arrangementer for eleverne.
 4. Mere undervisningsdifferentiering.

7)    Kunne I have interesse i at indgå i et samarbejde om IT og læring?

 1. Ja, vil gerne vide mere om, hvordan vi kan bruge mobilen i undervisningen.
 2. Er de unge stærke på IT?

Skriv en kommentar