0 kommentarer

Partnerbesøg på Studenterkurset og Kostskolen i Sønderjylland

Samtale med Morten Hansen Thorndal, udviklingschef.

1) Hvor mange unge optager I på ungdomsuddannelse hvert år?

Skolen har en kostskoleafdeling og en herfra adskilt dagskole fra 8-10 klasse. Dagskolen er gymnasieforberedende. Desuden har skolen et to-årigt studenterkursus, hvor der starter ca. 50 elever årligt på en toårig STX. Studenterkurset har således knap 100 elever.

2) Hvor ligger de tre væsentligste udfordringer for de unge i forhold til at gennemføre deres ungdomsuddannelse – set med jeres briller? Tilsvarende, hvor ligger jeres udfordringer i forhold til at fastholde de unge?

Skolen kender også de frafaldsproblematikker, som andre skoler kender, men i meget lille omfang. En stor del af eleverne på den gymnasieforberedende 8. – 10. klasse går videre på studenterkurset, og de sætter deres præg på kulturen, så den bliver fastholdende.

Skolen er et lille sted, hvor eleverne hurtigt bliver set, selvom de kunne være tilbøjelige til at gemme sig, så der bliver hurtigt en dialog med den enkelte om vedkommendes problemer i forhold til ungdomsuddannelsen.

Eleverne har et stort arbejdspres, når de skal nå tre års pensum på to år.

3) Hvad er de vigtigste indsatser, I gør hos jer for at fastholde de unge?

  1. Lidt mindre klasser på studenterkursets tre studieretninger.
  2. Er tætte på eleverne i dagligdagen.
  3. Hurtig indsats fra skolens side, hvor det kan aftales, hvem der snakker med den elev, der har behov for kontakt. Udvælges efter hvem der har den bedste kontakt til eleven.

4) Kunne I have interesse i at indgå i et samarbejde om IT og læring?

Ja.

Også meget interesseret i materiale til undervisning af elever, der mangler før-fagligt sprog.


Skriv en kommentar