0 kommentarer

Partnerbesøg på Tønder Gymnasium

Samtale med Ove Fonnesbæk, studievejleder.

Hvor mange optager I på ungdomsuddannelse hvert år?

 • STX – ca. 210
 • HF – ca. 56

Hvor ligger de tre væsentligste udfordringer for de unge i forhold til at gennemføre deres ungdomsuddannelse – set med jeres briller?

 • Nogle unge har psykiske problemer og manglende selvtillid.
 • En del har svært ved at knække studiekoden og dermed processen med at gå ”fra elev til studerende”.
 • Planlægning af tiden. Lektierne føles som en belastning – specielt i 2. G, hvor de fleste samtaler ligger.

Hvad er de tre vigtigste indsatser, I gør hos jer for at fastholde de unge?

 • Studievejlederne: ”Lær at lære”. Individuelle samtaler, hjælp til planlægning og struktur.
 • Specielt for HF: Målrettet HF for unge med interesse for pædagog/ lærer uddannelsen. Giver bedre sammenhold i klassen og modvirker dermed frafald. Tutorer, teams, studievejleder og HF inspektor arbejder tæt sammen.
 • Eksamenstræning, selvtillidskurser, visitering til psykolog.

Hvad ville I gerne styrke, hvis I fik en halv million ekstra?

 • Samle de unge i smågrupper med samme problemer, en slags læsecirkler.
 • Ekstra kurser for svage læsere m.m. Styrke lektiecafe.
 • Skabe fysiske rammer for disse tiltag.

Kunne I have interesse i at indgå i et samarbejde om IT og læring?

 • Vel nok det gymnasium i Danmark med mest IT – alle elever har bærbare computere, og alle kan være på nettet på en gang. Projektorer i alle klasser. Smartboards er på vej ind.
 • Eleverne formidler på powerpoint, og et nyt system er på vej ind: PREZI

Skriv en kommentar