0 kommentarer

Partnerbesøg på Vejle Handelsskole

Samtale vedrørende HHX med rektor Bruno Lindskjold, studievejleder Lotte Lundorff og kvalitetschef Jacob Lund.
Samtale vedrørende HG med Uddannelseschef Charlotte Witt, uddannelsesleder per Jensen og studievejleder Dorte Søndermølle Jensen.

1) Hvor mange unge optager I på ungdomsuddannelse hvert år?

Vejle Handelsskole optager årligt ca. 330 på HHX, og ca. 300 på HG.

2) Hvor ligger de væsentligste udfordringer for de unge i forhold til at gennemføre deres ungdomsuddannelse – set med jeres briller?

HHX:

Omkring 75 % har umiddelbart evnen til at gennemføre. De sidste 25 % er ikke uddannelsesparate af en eller anden grund, hvoraf fysisk og psykisk ”sygdom” udgør ca. halvdelen. Nogle af de stærke synes, undervisningen er kedelig.

HG:

Økonomi og sociale forhold, især for de unge under 18, som bor alene og ikke kan få SU, kontanthjælp eller andet.

Dovenskab, manglende arbejdsmoral. Nogle skal mærke konsekvensen i form af kontanthjælp, før de er villige til fx at tage en læreplads 30 km væk.

De stærke synes, det er kedeligt.

Nogle har dårlige folkeskoleerfaringer, er skoletrætte, mangler motivation og vilje.

3) Hvor ligger de væsentligste udfordringer for jeres skole i forhold til at fastholde de unge i ungdomsuddannelse?

Hvordan får vi motiveret de elever, der ikke kommer fordi de gerne vil lære noget, men fordi de ”skal i gang med noget”.

Der er behov for en bredere opfattelse af begrebet faglighed end fag-faglighed. Den opgave løser nogle lærere bedre end andre, og der er en tendens til, at HG lærerne er mere all-round faglige end gymnasielærerne.

Hvordan kan skolen blive vigtigere end fritidsjobbet? Nogle elever kan ikke bo hjemme. Hvis de samtidig er under 18, kan de heller ikke få SU eller kontanthjælp.

De unge drenge er sværere at fastholde, end de unge piger.

HG får mange af dem, man ellers ikke kan placere.

4) Hvad er de vigtigste indsatser, I gør hos jer for at fastholde de unge?

 1. Der er ansat en socialrådgiver/ ungevejleder, som kan give støtte til sociale problemstillinger.
 2. Mentorer. Der bruges ung til ung mentorer og voksen til ung mentorer.
 3. Faglig støtte i form af lektiecafé, coach, læsevejleder.
 4. Kontaktlærer.
 5. Målrettede grundforløbspakker, som fx flexklassen, som består af de 20 med laveste karakterer fra folkeskolen. Sport- og innovationsklassen, som er målrettet de unge drenge.
 6. Lære- og praktikpladskonsulenter der støtter eleven i hovedforløb
 7. Vejle Sportscollege, der sikrer idrætstalenter gennemfører ungdomsuddannelse.
 8. Studiemiljøet herunder Idræt for unge – idrætsforening på tværs af ungdomsuddannelser, der skal være med til at skab sociale netværk i fritiden.

5) Hvad vil I gerne styrke?

 1. Efteruddannelse af undervisere til mere praksisnære undervisningsformer.
 2. Studiemiljøet
 3. Elevernes vilje og motivation.

6) Hvis I fik ½ million til en ekstra indsats til fastholdelse, hvordan ville I bruge den?

 1. Etablere et udrykningsteam, som henter eleverne, hvis ikke de kommer – insistere på fastholdelse.
 2. Ressourcer til forældresamarbejde.
 3. Løn for at gå i skole, som fx 10 kr. pr. modul, så den unge trækkes ved fravær og manglende afleveringer. Bonus for selv at finde praktikplads – så der er en gulerod udover at få lærepladsen.
 4. Bruge midler på at diagnosticere ADHD m.m. Ansætte 1 – 2 psykologer, som de unge kan henvende sig til direkte.

7) Hvordan samarbejder I internt og eksternt om at fastholde unge i ungdomsuddannelse?

Samarbejder med UU om mentorer, brobygning.

Praktikpladskonsulenter

Bruger facebook til at kommunikere på tværs af skoler/systemer i Vejle.

8 ) Kunne I have interesse i at indgå i et samarbejde om IT og læring?

Måske.

9) Hvordan kan HOLD FAST bidrage til fastholdelse hos Jer?

Arbejde i netværk. Meget skabes gennem netværksmøder mellem UU og skolerne.


Skriv en kommentar