853 kommentarer

Social førstehjælp i Esbjerg

I Esbjerg er Social- og Sundhedsskolen og EUC Vest gået sammen med Esbjerg Kommunes Jobcenter i et projekt, hvor socialrådgivere fra Jobcentret skal være direkte tilstede på uddannelsesstederne nogle timer om ugen.

Social førstehjælp i Esbjerg

Bedre anvendelse af de forskellige ordninger

Vejledningschef Jens Carlsen fra EUC Vest fortæller: ”Vi har gennem flere år haft stort udbytte af at supplere vores egen studievejledning og kontaktlærerordning med en ekstern psykologordning, og derfor vil vi prøve, om vi på samme måde kan profitere af at have kommunale socialrådgivere udstationeret på skolen, så vores elever hurtigt kan få social bistand og rådgivning, hvis de har brug for det.

Vi vil gerne prøve at etablere et tværfagligt miljø, hvor vores egne undervisere og vejledere arbejder sammen med både en ekstern psykolog og en socialrådgiver. Herved kan vi lave et stærkt fagligt miljø med forskellige fagligheder og handlekompetencer omkring de udsatte unge, der kan være i begreb med at afbryde deres uddannelse.

Vi ser det også som en mulighed for at få en bedre anvendelse af de mange mentorordninger og støtteordninger, de forskellige systemer kan byde ind.
Det er vores antagelse, at nogle af de unge, som står overfor svære udfordringer i tilværelsen og overvejer at afbryde deres uddannelse for måske i stedet at søge om kontanthjælp, vil kunne få bedre og mere målrettet hjælp og rådgivning fra en socialrådgiver end fra en vejleder eller psykolog”.

Samarbejdet fungerer på den måde, at en socialrådgiver er til stede i skolens vejledningscenter på udvalgte tidspunkter et par dage om ugen i et samlet omfang på 4-5 timer om ugen.

Indgår i åben vejledning på Social- og sundhedsskolen

Også på Social- og Sundhedsskolen er man med i forsøget og har naturligt integreret socialrådgiveren fra Jobcentret i skolens helt nye tilbud om åbent vejledning. ”Vi har netop samlet alle vores støttefunktioner i et åbent vejledningstilbud, der har åbent hver tirsdag og torsdag”, fortæller konstitueret direktør Lisbeth Nørgaard.
”Socialrådgiveren fra Jobcentret indgår i det hjælperteam, der rykker ud i kantineområdet to dage om ugen for at være synlige og nærværende over for eleverne. Her kan eleverne få hjælp fra skolens bibliotekspersonale, lektiehjælp fra undervisere, hjælp fra specialvejledere og uddannelsesvejlederne, samt få samtaler med mentorer, socialrådgiver og vejledere fra sundhedscafeèn. Det er en gevinst for skolens fastholdelsesindsats at kunne få de forskellige fagligheder til at arbejde sammen som én fælles hjælpeenhed, og det giver mening og tilfredsstillelse for vores elever, at de har ét sted, de skal henvende sig for at få hurtigt hjælp og støtte” fortæller Lisbeth Nørgaard.

For yderlig at understøtte synligheden og genkendeligheden, foregår åben vejledning i tilknytning til skolens kantine, hvor næsten alle elever kommer dagligt, og personalet i åben vejledning er iført blå t-shirts med en ugle, der også er logoet for den åbne vejledning på Social- og Sundhedsskolen.

Samarbejdet kommer lettest i gang, når man selv byder sig til.

”Det er spændende at komme i marken på denne måde”, siger socialrådgiver Manuela Sendzikowski, der er på social- og Sundhedsskolen de to gange om ugen, hvor der er åben vejledning. ”Men det tager tid, LANG tid, at få et naturligt og velfungerende samarbejde op at stå”, griner Manuela. ”Vi skal jo først finde ud af, hvad vi hver især kan bidrage med, og så bliver man jo også i starten betragtet lidt som ”ugens gæst”.

Social førstehjælp i Esbjerg

Det er en balancegang at finde ud af, hvordan man som ekstern samarbejdspart kan bidrage til skolens fastholdelsesindsats, så man på den ene side ikke tramper ind over skolens enemærker, men samtidig med også sørger for at byde sig til med en viden og ekspertise. Det er i hvert fald vigtigt, at man selv er opsøgende overfor skolens personale og får en konstruktiv dialog i gang om, hvad de synes, man med fordel kan bidrage med.

Hvis man ikke selv kommer ud af busken, så kan man let komme til at sidde i hjørnet og føle sig til overs”, siger Manuela.

Det har også vist sig at være andre målgrupper og andre problemstillinger, eleverne komme med, end man forventede fra starten. Det var opfattelsen, at socialrådgiveren ville komme i berøring med de elever, som allerede havde haft erfaringer med at skulle begå sig i det sociale system, og derfor ville være trygge ved at henvende sig til en rådgiver.

Men det har vist sig, at det i stedet er elever, der typisk ønsker at flytte hjemmefra eller har andre boligproblemer, der opsøger socialrådgiveren for at spørge til en kommunal bolighjælp, eller også er det elever, der vil droppe uddannelsen og SU’en for i stedet at blive ledige og søge om kontanthjælp i kommunen.

På EUC Vest nikker socialrådgiver Lise Overgaard genkendende til kollegaens erfaringer fra Social- og Sundhedsskolen. ”På EUC Vest har det også været svært at få etableret et kontinuerligt samarbejde til skolens egne støtteinstanser, også fordi EUC Vest netop selv har gennemført en stor intern omlægning af kontaktlærerfunktionen og mentorordningen.

Det er svært for skolens ansatte at forholde sig til eksterne samarbejdspartnere, når man har så rigeligt at gøre med at få styr på de interne forretningsgange”, forklarer Lise Overgaard.

Det understreger bare med al tydelighed, hvor vigtigt det er selv at være opsøgende og gå helt ud i klasserne og tage direkte kontakt til eleverne, så de kender dig og ved, hvor du er, når spørgsmålene opstår” siger Lise. ”Og det er et kendetegn, at de unges behov for rådgivning opstår lige her og nu, og så skal man bare være der. Man skal være synlig og let at finde. Ellers er det passé, og så kan det være lige meget”.

Selv om al begyndelse er svær, så har initiativet bestemt en værdi, fastslår udviklingskonsulent Ole Gregersen fra Jobcenter Esbjerg. Han ser en fordel i at partnerne bringes sammen i et helt konkret samarbejde, der også fører andre relationer og samarbejdsflader med sig.

”Jo mere vi helt konkret samarbejder om, og jo flere forbindelser vi får skabt til hinanden både på praktikerniveau og i ledelseskredse, jo bedre er det. Gensidigt kendskab og forståelse for hinandens roller, bidrag og muligheder er den helt afgørende lokale løftestang, der kan være med til at sikre, at så mange unge som muligt får en uddannelse.

Vi spiller jo alle på den samme bingoplade, og står vi sammen, kan vi bedre få pladen fuld i en fart i stedet for, at vi bare tænker på vores egen lille rækkegevinst”, siger Ole Gregersen med et muntert glimt i øjet. Derfor er det også vigtigt for Jobcentret at være en del at samarbejdet om at holde de unge fast i uddannelse.

Initiativet er finansieret af EU-midler via projekt HOLD FAST og fortsætter foreløbigt året ud. Herefter vil partnerne evaluere projektet og tage stilling til om initiativet skal fortsætte som en del af den ordinære drift og det tværinstitutionelle samarbejde i Esbjerg for at sikre uddannelse til alle unge.