40 kommentarer

Væk med papir og pc – opgaverne klares via mobilen

Piger kysser mobiltlf.

”Hvad er lykke?” Det spørgsmål giver mange sjove og spændende svar, når AVU-elever på VUC Vest får til opgave at sende deres besvarelser som en video, optaget via en mobiltelefon. VUC Vest har nemlig som led i projekt HOLD FAST eksperimenteret med at få flere utraditionelle og digitale elementer ind i undervisningen i udvalgte AVU-fag.

”Vi har købt 22 smartphones som to klassesæt” fortæller udviklingskonsulent Bent Laursen, ”og så er vi ellers gået i gang med at afprøve og udforske, hvordan vi kan inddrage mobilen som et aktivt undervisningsredskab i undervisningen”.

”Vi har afprøvet flere forskellige typer af opgaver, fx at optage små emnevideoer som eksemplet med ”Hvad er lykke?”. Vi har også været på gaden og lavet små interview om aktuelle spørgsmål, som er blevet optaget og rapporteret via mobilen. Det kan også være opgaver, hvor eleverne skal parre ordsprog med forskellige billeder, som de får sendt til mobilen, eller matematikopgaver eller oversættelsesopgaver i sprogfag. Faktisk er det kun fantasien, der sætter begrænsninger, siger Bent Laursen og fortsætter…”ja, og så teknikken, især når den driller…

Klik og se større billede

I starten, da vi var novicer, havde vi virkelig meget bøvl med teknikken. Hver gang vi skulle bruge mobilerne, kunne underviseren enten ikke sende beskeder til elevmobilerne eller også kunne eleverne ikke sende deres svar til underviseren, og det var virkelig demotiverende og frustrerende. Men efter mange kvaler opdagede vi, at telefonerne var opsat forkert, så de kommunikerede via to forskellige e-mail-clienter. Da vi først fik det rettet, og fik mobilerne omprogrammeret fra bunden af igen, så begyndte systemet at virke efter hensigten.

Vi bruger en internetplatform, der hedder ”mobilearn.dk” til at strukturere vores digitale opgaver. Her kan underviserne lægge opgaver op til eleverne og sende dem til mobilerne, og her samles elevernes svar, så de kan se og kommentere hinandens besvarelser.

Når eleverne bliver sendt i marken med mobilerne, er de som regel sammen to og to eller i tremandsgrupper. Eleverne synes, det er sjovt og afvekslende at få lov til at bruge mobilerne i en seriøs undervisningssammenhæng. De får mere energi og motivation til at gå i gang, og der kommer mere fantasi ind i besvarelserne, fortæller Bent Laursen. Det motiverer også i høj grad de elevtyper, som ikke er vilde med at byde sig til i en traditionel klasseundervisning. For nogle er det rart, at de kan bevæge sig rundt, mens de laver deres opgaver, så kroppen også kommer i sving. Og så er det godt at være to om opgaverne, både for at udvide den faglige refleksion, men også for at kunne hjælpe hinanden med de tekniske finesser og lære af hinandens færdigheder.

”VI vil helt sikkert prøve at få endnu flere digitale elementer ind i undervisningen i næste skoleår. I første omgang som variation til den mere traditionelle undervisning fx 1-2 gange om måneden. Til at begynde med var vi en lille pionergruppe på 3-4 interesserede undervisere, som har eksperimenteret med forskellige opgaver i fx dansk, engelsk og samfundsfag. Men nu har vi netop dannet en udvidet erfa- og udviklingsgruppe på 8-10 kollegaer, som vil være med på vognen i næste skoleår, og så vil vi sikkert også afprøve digitale opgaver i andre fag fx engelsk og billedkunst”.

”Jeg tror mobiltelefoner om få år får en helt naturlig plads i undervisningen i takt med at flere og flere elever selv har smartphones med dataopkobling. Så på sigt er der nok ingen perspektiv i at have særlige skoletelefoner, der kun kan kommunikere i lukkede systemer.
Jeg vil helt sikkert opfordre andre undervisere til at gå i gang med at udforske digitale undervisningsmuligheder. Bare man husker at få teknikken ordentlig indstillet og afprøvet på forhånd”, griner Bent Laursen, ”for ellers får man hurtigt sat elevernes begejstring og tålmodighed over styr, og så bliver det til mere besvær end til fornøjelse.
Og så skal man jo som underviser bare glæde sig over, at mange elever er mere ferme til at bruge teknikken, end man selv er.
Det giver nemlig en unik mulighed for at lade eleverne lære fra hinanden og tage ejerskab i undervisningen, hvilket igen øger deres motivation og faglige fastholdelse, og det er en vigtig sidegevinst”.

”Hvad er lykke?” Det spørgsmål giver mange sjove og spændende svar, når AVU-elever på VUC Vest får til opgave at sende deres besvarelser som en video, optaget via en mobiltelefon. VUC Vest har nemlig som led i projekt HOLD FAST eksperimenteret med at få flere utraditionelle og digitale elementer ind i undervisningen i udvalgte AVU-fag.

”Vi har købt 22 smartphones som to klassesæt” fortæller udviklingskonsulent Bent Laursen, ”og så er vi ellers gået i gang med at afprøve og udforske, hvordan vi kan inddrage mobilen som et aktivt undervisningsredskab i undervisningen”.

”Vi har afprøvet flere forskellige typer af opgaver, fx at optage små emnevideoer som eksemplet med ”Hvad er lykke?”. Vi har også været på gaden og lavet små interview om aktuelle spørgsmål, som er blevet optaget og rapporteret via mobilen. Det kan også være opgaver, hvor eleverne skal parre ordsprog med forskellige billeder, som de får sendt til mobilen, eller matematikopgaver eller oversættelsesopgaver i sprogfag. Faktisk er det kun fantasien, der sætter begrænsninger, siger Bent Laursen og fortsætter…”ja, og så teknikken, især når den driller…

I starten, da vi var novicer, havde vi virkelig meget bøvl med teknikken. Hver gang vi skulle bruge mobilerne, kunne underviseren enten ikke sende beskeder til elevmobilerne eller også kunne eleverne ikke sende deres svar til underviseren, og det var virkelig demotiverende og frustrerende. Men efter mange kvaler opdagede vi, at telefonerne var opsat forkert, så de kommunikerede via to forskellige e-mail-clienter. Da vi først fik det rettet, og fik mobilerne omprogrammeret fra bunden af igen, så begyndte systemet at virke efter hensigten.

Vi bruger en internetplatform, der hedder ”mobillearn.dk” til at strukturere vores digitale opgaver. Her kan underviserne lægge opgaver op til eleverne og sende dem til mobilerne, og her samles elevernes svar, så de kan se og kommentere hinandens besvarelser.

Når eleverne bliver sendt i marken med mobilerne, er de som regel sammen to og to eller i tremandsgrupper. Eleverne synes, det er sjovt og afvekslende at få lov til at bruge mobilerne i en seriøs undervisningssammenhæng. De får mere energi og motivation til at gå i gang, og der kommer mere fantasi ind i besvarelserne, fortæller Bent Laursen. Det motiverer også i høj grad de elevtyper, som ikke er vilde med at byde sig til i en traditionel klasseundervisning. For nogle er det rart, at de kan bevæge sig rundt, mens de laver deres opgaver, så kroppen også kommer i sving. Og så er det godt at være to om opgaverne, både for at udvide den faglige refleksion, men også for at kunne hjælpe hinanden med de tekniske finesser og lære af hinandens færdigheder.

”VI vil helt sikkert prøve at få endnu flere digitale elementer ind i undervisningen i næste skoleår. I første omgang som variation til den mere traditionelle undervisning fx 1-2 gange om måneden. Til at begynde med var vi en lille pionergruppe på 3-4 interesserede undervisere, som har eksperimenteret med forskellige opgaver i fx dansk, engelsk og samfundsfag. Men nu har vi netop dannet en udvidet erfa- og udviklingsgruppe på 8-10 kollegaer, som vil være med på vognen i næste skoleår, og så vil vi sikkert også afprøve digitale opgaver i andre fag fx engelsk og billedkunst”.

”Jeg tror mobiltelefoner om få år får en helt naturlig plads i undervisningen i takt med at flere og flere elever selv har smartphones med dataopkobling. Så på sigt er der nok ingen perspektiv i at have særlige skoletelefoner, der kun kan kommunikere i l

”Hvad er lykke?” Det spørgsmål giver mange sjove og spændende svar, når AVU-elever på VUC Vest får til opgave at sende deres besvarelser som en video, optaget via en mobiltelefon. VUC Vest har nemlig som led i projekt HOLD FAST eksperimenteret med at få flere utraditionelle og digitale elementer ind i undervisningen i udvalgte AVU-fag.

”Vi har købt 22 smartphones som to klassesæt” fortæller udviklingskonsulent Bent Laursen, ”og så er vi ellers gået i gang med at afprøve og udforske, hvordan vi kan inddrage mobilen som et aktivt undervisningsredskab i undervisningen”.

”Vi har afprøvet flere forskellige typer af opgaver, fx at optage små emnevideoer som eksemplet med ”Hvad er lykke?”. Vi har også været på gaden og lavet små interview om aktuelle spørgsmål, som er blevet optaget og rapporteret via mobilen. Det kan også være opgaver, hvor eleverne skal parre ordsprog med forskellige billeder, som de får sendt til mobilen, eller matematikopgaver eller oversættelsesopgaver i sprogfag. Faktisk er det kun fantasien, der sætter begrænsninger, siger Bent Laursen og fortsætter…”ja, og så teknikken, især når den driller…

I starten, da vi var novicer, havde vi virkelig meget bøvl med teknikken. Hver gang vi skulle bruge mobilerne, kunne underviseren enten ikke sende beskeder til elevmobilerne eller også kunne eleverne ikke sende deres svar til underviseren, og det var virkelig demotiverende og frustrerende. Men efter mange kvaler opdagede vi, at telefonerne var opsat forkert, så de kommunikerede via to forskellige e-mail-clienter. Da vi først fik det rettet, og fik mobilerne omprogrammeret fra bunden af igen, så begyndte systemet at virke efter hensigten.

Vi bruger en internetplatform, der hedder ”mobillearn.dk” til at strukturere vores digitale opgaver. Her kan underviserne lægge opgaver op til eleverne og sende dem til mobilerne, og her samles elevernes svar, så de kan se og kommentere hinandens besvarelser.

Når eleverne bliver sendt i marken med mobilerne, er de som regel sammen to og to eller i tremandsgrupper. Eleverne synes, det er sjovt og afvekslende at få lov til at bruge mobilerne i en seriøs undervisningssammenhæng. De får mere energi og motivation til at gå i gang, og der kommer mere fantasi ind i besvarelserne, fortæller Bent Laursen. Det motiverer også i høj grad de elevtyper, som ikke er vilde med at byde sig til i en traditionel klasseundervisning. For nogle er det rart, at de kan bevæge sig rundt, mens de laver deres opgaver, så kroppen også kommer i sving. Og så er det godt at være to om opgaverne, både for at udvide den faglige refleksion, men også for at kunne hjælpe hinanden med de tekniske finesser og lære af hinandens færdigheder.

”VI vil helt sikkert prøve at få endnu flere digitale elementer ind i undervisningen i næste skoleår. I første omgang som variation til den mere traditionelle undervisning fx 1-2 gange om måneden. Til at begynde med var vi en lille pionergruppe på 3-4 interesserede undervisere, som har eksperimenteret med forskellige opgaver i fx dansk, engelsk og samfundsfag. Men nu har vi netop dannet en udvidet erfa- og udviklingsgruppe på 8-10 kollegaer, som vil være med på vognen i næste skoleår, og så vil vi sikkert også afprøve digitale opgaver i andre fag fx engelsk og billedkunst”.

”Jeg tror mobiltelefoner om få år får en helt naturlig plads i undervisningen i takt med at flere og flere elever selv har smartphones med dataopkobling. Så på sigt er der nok ingen perspektiv i at have særlige skoletelefoner, der kun kan kommunikere i lukkede systemer. Jeg vil helt sikkert opfordre andre undervisere til at gå i gang med at udforske digitale undervisningsmuligheder. Bare man husker at få teknikken ordentlig indstillet og afprøvet på forhånd”, griner Bent Laursen, ”for ellers får man hurtigt sat elevernes begejstring og tålmodighed over styr, og så bliver det til mere besvær end til fornøjelse. Og så skal man jo som underviser bare glæde sig over, at mange elever er mere ferme til at bruge teknikken, end man selv er. Det giver nemlig en unik mulighed for at lade eleverne lære fra hinanden og tage ejerskab i undervisningen, hvilket igen øger deres motivation og faglige fastholdelse, og det er en vigtig sidegevinst”.

ukkede systemer. Jeg vil helt sikkert opfordre andre undervisere til at gå i gang med at udforske digitale undervisningsmuligheder. Bare man husker at få teknikken ordentlig indstillet og afprøvet på forhånd”, griner Bent Laursen, ”for ellers får man hurtigt sat elevernes begejstring og tålmodighed over styr, og så bliver det til mere besvær end til fornøjelse. Og så skal man jo som underviser bare glæde sig over, at mange elever er mere ferme til at bruge teknikken, end man selv er. Det giver nemlig en unik mulighed for at lade eleverne lære fra hinanden og tage ejerskab i undervisningen, hvilket igen øger deres motivation og faglige fastholdelse, og det er en vigtig sidegevinst”.

40 kommentarer til “Væk med papir og pc – opgaverne klares via mobilen”

 1. fachadas de casas bege com marrom:

  O melhor site para você ver fachadas de casas para construir,
  acesse e confira!

  27/01/2017 kl. 03:53
 2. serenetrader.com:

  Ich besuchte mehrere verschiedene Websites Ausnahme
  jedch die Audio Qualität für Audio-Songs vorhandenen auff diexe Website istt ja fabelhaften.

  27/06/2017 kl. 17:11
 3. réparation ordinateur le mans:

  Une fois le tarif fixé et validé nous confirmons le rendez-vous avec le
  customer et le technicien informatique se présentera au domicile ou
  sur le lieu de travail pour le dépannage ordinateur.

  07/09/2017 kl. 17:10
 4. metros.kiev.ua:

  Cool site you’ve going here.

  04/06/2018 kl. 09:38
 5. https://www.istgah.com/:

  Amazing blog! Do you have any hints for aspiring writers?
  I’m planning to start my own website soon but I’m a little lost on everything.
  Would you propose starting with a free platform like WordPress or go for a paid option?
  There are so many options out there that I’m completely overwhelmed ..

  Any recommendations? Appreciate it!

  14/09/2018 kl. 01:35
 6. Get seo plan and packages:

  There is certainly a lot to know about this topic.
  I like all the points you made.

  22/10/2018 kl. 03:58
 7. Helen:

  https://is.gd/0nwVqa- – Consume adequate amount of nutrients, including fibers that
  reduce cholesterol levels, heart-healthy nuts, fishes, and low-fat dairy full of calcium.
  Yoga: this ancient system of breathing and
  stretching postures may be proven to provide relief from the multiple chronic
  disorders that plague most seniors. Make jam and jellies using high sugar concentration to preserve fruit.

  05/11/2018 kl. 10:17
 8. bookletdownload:

  interesting ! Thanks for information !

  30/03/2019 kl. 05:22
 9. dickson camicie:

  La camicia è senza dubbio il capo idealee pеr sottolineare ⅼa tua silhouette e valorizzarla.

  18/10/2019 kl. 20:41
 10. https://meunicanggih.blogspot.com/:

  Asking questions are truly pleasant thing if you are not understanding something completely,
  however this article offers fastidious understanding even.

  23/12/2020 kl. 10:55
 11. click here:

  Excellent pieces. Keep writing such kind of information on your
  page. Im really impressed by your site.
  Hello there, You’ve performed an excellent job.

  I’ll certainly digg it and individually recommend to my
  friends. I am confident they’ll be benefited from this
  website.

  21/02/2021 kl. 10:49
 12. Asa:

  Fastidious replies in return of this difficulty with firm argumehts and explaining the whole
  thing regarding that.

  my website gloucesxter chinese takeaway delivery (Asa)

  12/04/2021 kl. 12:37
 13. horse farms outside of:

  Most mega projects are going for around 1300psf to 1400psf.
  If you are interested to take a look. Just drop me a message 885 884 88.
  Hear from you soon!

  My site … horse farms outside of

  18/04/2021 kl. 18:24
 14. Hulda:

  Hello just wanted to give you a quick heads up. The words in your post seem to
  be runnming ooff the screen in Opera. I’m not sure if this
  is a formattng issue or something to do witfh web browser compatibility but I thought I’d post to let you know.
  The design and style look great though! Hope you get the problem resolved soon. Many thanks

  Here is my page :: structural engineers, Hulda,

  20/04/2021 kl. 20:28
 15. Ernesto:

  Thanks for your personal marvelous posting! I really enjoyed reading it, you can be a gfeat author.I will be sure to
  bookmark your blog and will often come back
  at some point. I want to encourage yourself to continue your great job, have
  a nice holiday weekend!

  Also visit my page – chinjese takeaway near me (Ernesto)

  21/04/2021 kl. 01:58
 16. Antwan:

  Hi, everything is going perfectly here and ofcourse every onne iis sharing facts, that’s genuinely excellent, keep up writing.

  My weeb site: best chinese restaurant in gloucester
  (Antwan)

  21/04/2021 kl. 14:44
 17. Desiree:

  I absolutely love your site.. Great coloors & theme.
  Did you buipd this amazing site yourself? Please reply back as I’m planning to
  create my own personal website and would love to
  know where you got this from or what the theme is named. Many thanks!

  Feel free to visit my web-site :: building engineers (Desiree)

  22/04/2021 kl. 18:05
 18. Myra Condo Pricelist:

  Interest, How can I contact the seller?

  my web blog Myra Condo Pricelist

  24/04/2021 kl. 16:47
 19. Sharyn:

  If you want to get a good deal from this piece of writing
  then you have to apply these methods to yur won website.

  Also viosit my blog post;takeaway delivery gloucester – Sharyn -

  24/04/2021 kl. 21:52
 20. สล็อต:

  I’m not sure exactly why but this blog is loading very slow for
  me. Is anyone else having this issue or is it a issue on my
  end? I’ll check back later and see if the problem still exists.

  26/04/2021 kl. 06:50
 21. Norine:

  I thjnk the admin of this web page iis genuinely working
  hard in support of his web site, for the reasln that here eevery stuff
  is quality based data.

  Feel free to surf to my web page: barn conversions, Norine,

  26/04/2021 kl. 21:44
 22. Harry:

  Wow, amazing blog layout! Hoow long have you been blogging for?
  you made blogging lookk easy. The overall look oof your ssite is magnificent,
  as well as the content!

  Feel free to surf to my homepage … barn conversions (Harry)

  27/04/2021 kl. 01:08
 23. Darwin:

  It’s very effortless to find out any matter on net as
  compared to textbooks, as I found this paragraph at this web page.

  27/04/2021 kl. 09:38
 24. Clifford:

  I have read so many posts concerning the blogger lovers
  but this paratraph is actually a nice article, keep it up.

  Loook intro my homepage :: building surveyors (Clifford)

  27/04/2021 kl. 12:36
 25. Top Fashion:

  What’s up to every body, it’s my first pay a visit of this web site;
  this website carries awesome and genuinely excellent material for
  readers.

  27/04/2021 kl. 15:01
 26. Reuben:

  Greetings! I know this is somewhat off topic buut I was wondering which blog platform are
  you using for this site? I’m getting sick and tired of WordPress because I’ve
  had issues with hackers and I’m looking aat options for another platform.

  I would be awesome iif you could point me in thhe direction of a
  good platform.

  Also visit my web site civil engineer; Reuben,

  28/04/2021 kl. 04:40
 27. Malorie:

  I’m not sure exactly why but this blog is loading
  very slow for me. Is anyone else having this prooblem
  or is it a problem on my end? I’ll check back later onn and see iff the problem still exists.

  Also visit my web page … geotechnical engineering (Malorie)

  28/04/2021 kl. 10:13
 28. Arianne:

  I know this if off topic but I’m looking into starting my own blog and was wondering what all is needed tto get set up?
  I’m assuming having a blog like yours would cokst a pretty penny?
  I’m not very web smart so I’m not 100% sure. Any suggestions
  oor advice would be greatly appreciated.
  Kudos

  Feel free to visit my homepage barn conversions (Arianne)

  28/04/2021 kl. 12:26
 29. Edythe:

  Hi, this weekmend is good for me, because this moment i am readong this fantastic informative paragraph here at mmy
  home.

  My blog post: chinese takeout delivery gloucester (Edythe)

  28/04/2021 kl. 17:36
 30. Callum:

  I do not know whether it’s just me or if everybody else
  encontering issues with your website. It looks like some of
  the text within your posts are running off the screen. Can someone else please
  provide feedback and let me know if this is happening to them too?
  This could be a problem with my browser because I’ve had
  this happen before. Thanks

  Here is my homepage: chinese takeaway food gloucester (Callum)

  29/04/2021 kl. 07:49
 31. Irving:

  Hello, after reading this awesome article i aam also cheerful to share my know-how
  here with colleagues.

  My homepage gloucester takeaways (Irving)

  29/04/2021 kl. 08:18
 32. Florian:

  naturally like your web-site but you need
  to test the spelling on several of your posts.
  Several of them are rife with spelling issues and I to find it
  very bothersome to inform the reality then again I will definitely come again again.

  Also visit my site: drainage design, Florian,

  29/04/2021 kl. 09:49
 33. Therese:

  Yoou need to be a part of a contest for one of the greatest blogs oon the internet.
  I most certainly will recommend this website!

  Feel free tto vsit my web blog :: construction engineering (Therese)

  29/04/2021 kl. 16:19
 34. Laurie:

  Hey I know this is offf topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twittedr
  updates. I’ve been looking for a plug-in like thhis for quite some
  time and was hoping maybe you would have some expperience
  with something like this. Please let me know if you run into
  anything. I truly enjoy rreading your blog and I look forward to your
  new updates.

  Also visit my homepage; chinese takeaway in gloucester – Laurie,

  29/04/2021 kl. 17:10
 35. Kara:

  Goood day very nice blog!! Guuy .. Excellent ..
  Amazing .. I will bookmark your website and take the feeds also?
  I am happy tto search out so many helpful information here within the post, wee wanmt develop
  more strategies on this regard, thanks for sharing. . . .
  . .

  my homepage … building design (Kara)

  30/04/2021 kl. 05:49
 36. Aja:

  You need to take pat in a contest for one of the finest websites on the internet.
  I’m goibg to recommend this blog!

  Feel free too vosit my site … best chinese restaurant in gloucester (Aja)

  30/04/2021 kl. 22:38
 37. Eva:

  Greetings! Very useful advice in this particular article!

  It is the little changes which will make the
  most important changes. Thanks for sharing!

  01/05/2021 kl. 10:25
 38. Santos:

  It’s an amazing post for all the internet visitors; they will obtain advantage from it I aam sure.

  My web site; connstruction engineering – Santos,

  01/05/2021 kl. 15:31
 39. Jan:

  My programmer is trying to persuade me to move to .net feom PHP.
  I have always disliked the idea because of the expenses.

  But he’s tryiong none the less. I’ve been using WordPress onn a number of
  websites for about a year and am worried about swsitching to another platform.
  I have heard excellent things bout blogengine.net.
  Is thrre a way I can import all my wordpress posts into
  it? Any help would be greatly appreciated!

  Here is my page :: gloucester chinese food delivery (Jan)

  02/05/2021 kl. 09:55
 40. فني ستلايت مبارك الكبير:

  This in timever timewith timesn enugh gift channel yu see
  trust and lyalty Yur fans and custmers shuld beught t beneeds t bemust be encuraged t
  speak abutdiscussspeak abutmentin yur prducts r services freely and bybyand als bythrugh listening and yu can findyu’ll findyu
  gift findyu will discver new tmethds tappraches tslutins t
  imprve and place yur businessyur cmpanyyur rganizatinyur
  soft enterprise gambler Retrieve Scial Media is ntisn’tjust isn’tis virtuous nt yur theologizer’s marketing and traditinal methdscnventinal methdsfliers and
  cardsfliers and ther mdes wn’t wrk here s getcnsider gettinga uppercase melody isyu instrument
  innvative and expect utfthebx
  This in turncnsequentlysubsequentlytherefre shape a strng leaning f subscriberssubscriber listlist f custmersptin enumerate and eventually custmers wh testament definitelywill certainlywill
  surelyis trustworthy t impoverishment t buy again and againver and verrepeatedlytime and
  again S structure yur brand is extremely imprtantis
  real imprtantis imprtantis imprtant as it stands yu utyu ut f trubleget
  yu started frm ther cmpetitin and enables yu tallws
  yu tlets yupermits yu t reverse yur dreams int faster
  This in turncnsequentlysubsequentlytherefre prvides zealous pprtunities tpssibilities tthe pssiblility tthe
  pprtunity t change direct feedback frm prspects and custmers withut having twithut needing tand never fuck tand never having t pass overly n media business
  explore and surveys If yu d itget it dnetake actinundertake it prperly by addressing their cncerns with
  and applicable slutins it willit’llit’s ging tit is ging t greatly amount yurimprve yurenhance yurraise yur sort lyality and people
  This infgraphic was createdwas madewas develpedis prefab by Sunny Cpywriting Cmpany fr thefr thatfr yurt the Federate Kingdm Its infrmatin isdetails arefacts areinf is certainly applicative t use fr any persnanyneanybdyany
  single performing rganizatin r entity trying t amount ut what tthings
  twhat things twhat yu shuld d n nen a singleusing
  nene f the maximal platfrms
  This infrmatin can be culd be may be strength be readily
  accessed freely flating n a n the ver a with a scial netwrking
  platfrm much as fr information including forsankuwait
  All the answers that a that the a which a variety may necessity t deprivation t may
  chse t may wishing t move are invisible in the within the internal
  the inside cnversatins happening thrugh cmments phtgraphs tags fan pages and
  some and and lts f and a lt f much avenues thrugh the identical platfrm f forsankuwait

  If some one desires expert view concerning blogging after that
  i recommend him/her to visit this blog, Keep up the good job.

  Here is my web site … فني ستلايت مبارك الكبير

  05/05/2021 kl. 13:11

Skriv en kommentar