2.040 kommentarer

13 millioner kroner til bedre overgange til og fastholdelse på erhvervsuddannelserne

Med en bevilling fra satspuljemidlerne på 13 millioner kroner bliver der i årene 2012-14 mulighed for at søge projektmidler til at sikre bedre overgange til og fastholdelse på erhvervsuddannelserne for udsatte unge.

Læs mere på uvm.dk