583 kommentarer

Unge hjælper unge

- Ideer til ungementorordningen i erhvervsuddannelserne

Unge mentorer, som hjælper andre unge elever, kan være med til at mindske frafaldet fra erhvervsuddannelserne, forbedre skole- og læringsmiljøet, mindske mobning og øge tolerancen over for elever, som har det svært.

En række erhvervsskoler arbejder lige nu – støttet af satspuljemidler – med at etablere ungementorordninger.

Publikationen, som gør foreløbig status over forsøgene, kan være til hjælp for nye skoler, der er ved at etablere en sådan ungementorordning, og til inspiration for skoler, som har vanskeligt ved at få ordningen til at fungere – eller blot trænger til ny inspiration.

http://www.uvm.dk/service/Publikationer/Publikationer/Erhvervsuddannelser/2009/Unge%20hjaelper%20unge.aspx