3.786 kommentarer

Ekstra timer til elever med behov

”Det hele blev pludselig for meget”, fortæller Mikkel Hald Nielsen, som nu for anden gang er i gang med grundforløbet på Social- og sundhedsskolen i Silkeborg.

Mikkel var flyttet til Silkeborg fra Sjælland dagen før han startede på grundforløbet i begyndelsen af januar. Efter en måned kunne han ikke længere overskue tingene.
Han havde ikke noget netværk, han boede et helt nyt sted og på alle måder var der store forandringer. Han måtte have en time-out.

Mikkel kontaktede elevsupervisoren Lisbeth og fik en god snak med hende. Lisbeth tog hånd om Mikkel med det samme og vurderede, at Mikkel trængte til et sceneskift, hvor man kunne tilbyde noget andet.

Hun skabte kontakt til produktionsskolen, hvor Mikkel kunne starte lidt mere i eget tempo, samtidig med at han fik mulighed for at bygge et netværk op. Lisbeth fik også udvirket, at Mikkel fik tre psykologsamtaler.

Mikkel var meget glad for tiden på produktionsskolen, hvor han gik på den grønne pædagoglinje. ”På produktionsskolen tager de udgangspunkt i, hvordan man selv har det”, fortæller Mikkel. ”På den måde fik jeg lov at bearbejde tingene og er nu klar til social- og sundhedsskolen igen”.

Mikkel har stadig samtaler med Lisbeth, når der er et eller andet, stort som småt. Han har samtidig fået et godt netværk med venner både fra produktionsskolen, sosu og fra byen i det hele taget.

Doris Jensen, pædagogisk udviklingschef på social- og sundhedsskolen i Silkeborg, er glad for at skolen med midler fra Hold Fast har haft bedre ressourcer til at tage hånd om de elever, der af den ene eller anden grund har brug for ekstra støtte i en periode. Timerne fordeles mellem elevsupervisor, uddannelsesvejleder og kontaktlærer.

Doris fremhæver også i den forbindelse garantiskolesamarbejdet, som sikrer at en elev kan overflyttes i en periode til en anden skoletype, hvis det kan hjælpe eleven bedre på vej til en ungdomsuddannelse. Hun mener især, det er holdningen hos skolerne, der sikrer dette samarbejde. Man skal i højere grad se på den unges interesse og i mindre grad på taxametret, så gavner man de unge, og vel i sidste ende også skolerne.