8.318 kommentarer

Elevatortalen er klar

”Jeg går til boksning, så jeg er fysisk stærk. Arbejdsgiverens udbytte af det er, at jeg kan løfte tunge ting”, lyder det fra en af de unge piger.

Eleverne på HG 1 på Aarhus Købmandsskole er i gang med at søge praktikpladser. Lærerne har ladet sig inspirere af EFU (egenskaber – fordele – udbytte) modellen fra salgskurserne til at udvikle en KFU model (kompetencer – fordele – udbytte).

Drøftelse af KFU

Drøftelse af KFU

Skal man fortælle det hele?

Eleverne træner først i små grupper, hvor de skal fremstille en avatar, en fiktiv HG elev ud fra en række kompetencekort indenfor 5 kategorier af: personlige egenskaber, uddannelse/kurser, arbejdserfaring, fritidsbeskæftigelse og andet. Kompetencerne skulle omsættes til værdi for arbejdsgiveren.

Trine, Yousuf, Josefine, Ømer og Rüstem er i gruppe sammen. De er i gang med at finde ud af, om ordene på kortene kan bruges af en arbejdsgiver. Hvad betyder det for arbejdsgiveren, at man er fleksibel? Kan man bruge det til noget, at man spiller skak? At man spiller musik? ”Jo, man er kunstnerisk”, mener en. Der er dog ikke enighed i gruppen om, hvorvidt det har værdi for en arbejdsgiver.

Der blev udfoldet fantasi i anvendelsen af kortene, fx: Hvad er arbejdsgiverens udbytte af at man stjæler biler? – ”Man har kendskab til bilmærker”. Det affødte en drøftelse af, at det måske ikke er alle kompetencer, man skal fortælle for meget om, eksempelvis medlemskab af religiøse sekter.

Trine sidder med kortet Hænger ud med vennerne. ”Det betyder, at man er socialt anlagt, at man er mere åben, at man kan ekspedere alle mennesker”, siger hun. ”Ja, det er rigtig nok”, mener Rüstem.

Eksempler på KFU kort fritidsaktiviteter

Eksempler på KFU kort fritidsaktiviteter

Eksempler på KFU kort kurser og uddannelse

Eksempler på KFU kort kurser og uddannelse

KFU spilleplade

KFU spilleplade

Trine er heldig, hun har allerede fået praktikplads som dekoratør i Salling i uge 41 hvor hele klassen skal i praktik. Det gælder ikke alle, så opgaven med at blive klædt bedre på er relevant, mener klassen, for der er ikke mange, der har praktikplads endnu.

Hvordan sælger jeg mig selv?

Efter gruppearbejdet udfylder hver elev sit eget KFU-skema. ”Jeg får lettere ved at finde en praktikplads”, mener Sahvan, som gerne vil i en tøjbutik. Han har fritidsarbejde på en grillbar og træner fodbold, så han har gode kort på hånden. Han arbejder allerede med at yde kundeservice, han er aktiv og har et godt helbred. Han har disciplin, er motiveret og kommer til tiden.

Fadi har fået praktikplads i Marcus. Han vil gerne arbejde i en tøjbutik, fordi det er et dejligt, rent arbejde. Han kan godt lide at snakke, og det er der gode muligheder for i en tøjbutik, hvor man møder mange mennesker. Han mener godt, han kan bruge KFU modellen til noget, når han skal finde sin læreplads.

Eleverne bruger deres eget KFU skema til at lave en elevatortale, en tale der i princippet skal kunne ”sælge” eleven ved et tilfældigt møde med en kommende arbejdsgiver i elevatoren mellem stuen og 3. sal. Talen optages på film, og eleverne får feedback.

Talen sammenlignes med en tale, der er optaget ved starten af forløbet, og så er det spændende at se, om der er forskel.

Flere oplysninger

Flere oplysninger fås ved henvendelse til André Krogh og Lise Rasmussen, Aarhus Købmandsskole.