500 kommentarer

Fokus på trivsel, harmoni og ro i klassen

… det nytter at sætte hurtigt ind

På VUC Vest har man som et tiltag under HOLD FAST afsat ekstra resurser til at kunne sætte hurtigt ind, når der er problemer med trivsel eller disharmoni i klasserne. Vi har set det som en vigtig fastholdelsesindsats at sørge for, at vores kursister trives i klassen, og at der ikke er unødig ”støj på linjen”, når der skal læres noget i timerne, fortæller udviklingskonsulent Bent Laursen.

Derfor har vi haft ekstra fokus på at gribe hurtigt ind, hvis vi så tegn på dårlig trivsel eller uhensigtsmæssig adfærd i klasserne. Det kan være i forhold til kursister, der fagligt ikke er på ”omgangshøjde” og som ikke får lavet deres opgaver eller bidrager aktivt, eller optræder umotiverede og forstyrrende i timerne.

Det har haft stor betydning for undervisernes opmærksomhed i forhold til den enkelte kursist, at de er klar over, at vi har ekstra resurser til at sætte ind, så de omgående kan tage en snak med de berørte kursister og evt. tilbyde faglig sparring eller for at få gjort noget ved adfærd og få ændret vaner.

Nogle gange har det været individuelle samtaler, andre gange har det været gruppesamtaler, hvis det har handlet om ting, der involverer flere kursister fx tendens til uro med for meget forstyrrende snak i krogene.

Støtte til elever, der er lidt bagud

Det har skærpet underviserne interesse for klasserumskulturen, og det har givet en tilfredshed i lærergruppen, at de har vidst, at der var ekstra resurser så de kan reagere og sætte ind med forebyggende tiltag. Kursisterne har også været glade for den ekstra opmærksomhed. Det har betydet at elever, der måske har kedet sig lidt i undervisningen, fordi det er for let og går for langsomt, er blevet tilbudt en samtale, for sammen med underviseren at lægge en plan for, hvordan de kan få større udfordringer.

Det kan også være en individuel indsats overfor elever, der er ved at trække sig ud af undervisningen, fordi et særligt element eller opgave er for svær, eller de har været fraværende i en periode pga. sygdom og føler at de ikke kan indhente det forsømte. I de situationer har vi kunnet sætte hurtigt ind med personlig faglig sparring og via få samtaler eller lidt ene-undervisning er kursisten og trivslen bragt tilbage på rette spor.

Hjælp til at komme samlet i mål

Der er et særligt behov for fastholdelsesindsats i forbindelse med eksamenstilmeldingen, siger Bent Laursen og smiler skævt. Det kan være en stor opgave at få et samlet AVU-hold helt i mål. Nogle er klar over, at de har været nogle sløve padder, og at det vil blive en hård opgave at forberede sig til eksamen, mens andre får problemer med selvtilliden, når de nærmer sig målstregen og ikke tør melde sig til eksamen af frygt for at få en skuffelse. Her er en motiverende snak og faglig sparring et godt tilbud.

Vi vil helt sikkert fortsætte med at have en skærpet opmærksom på trivsel og fastholdelse, og vi vil også forsøge med egne midler at afsætte resurser til en hurtig indgriben og indsats i næste skoleår, når vi skal klare os uden tilskud fra HOLD FAST. Der har været stor tilfredshed både blandt undervisere og kursister, og vi betragter det som en ”investering i trivsel og gennemførelse” frem for en udgift til fastholdelse. For faktisk betyder det meget for vores selvforståelse og rolle, at vi får sat ord på problemerne”, som derefter kan afhjælpes og løses”, slutter Bent Laursen, VUC Vest.

Nærmere oplysninger fås hos Bent Laursen, VUC Vest, tlf.: 29 22 13 43