1.071 kommentarer

Håndholdt overlevering er en balance

Marianne Borum Thorhauge

Marianne Borum Thorhauge

”I virkeligheden har vi ikke opfundet noget nyt, men vi har sat struktur på, så alle nu får en håndholdt overlevering, og på den måde fastholder vi ca. 25 % flere elever, når de starter deres erhvervsuddannelse”.

Det mener vejleder Marianne Thorhauge fra Skanderborg-Hørning Produktionsskole.

De fem produktionsskoler i Aarhus konsortiet har ved hjælp af midler fra Hold Fast sat struktur på samarbejdet med erhvervsskolerne i området, hvilket især er Social- og sundhedsskolen i Aarhus, Aarhus Tech, Aarhus Købmandsskole, Skanderborg-Odder Center for Uddannelse og Jordbrugets Uddannelsescenter Aarhus i Beder.

Aktiviteter i samarbejdet

Før eleven starter på sin erhvervsuddannelse, tager han sammen med vejlederen på besøg på skolen, hvor der er lejlighed til at se de fysiske rammer og møde en lærer/studievejleder. Eleven får samtidig styr på hvad man skal have på, hvad man skal have med, hvilke bøger man skal købe. Hvor er kantinen, hvordan finder jeg lokalet osv.

Den første dag møder den unge på produktionsskolen og spiser morgenmad. Marianne kører ham til erhvervs skolen og siger farvel ved kantstenen, så eleven er ordentligt afleveret, og dagen er markeret som noget særligt.

Den første uges tid er der telefon/sms kontakt, hvor Marianne følger op på, om eleven trives, og om der evt. er brug for hjælp til at få sagt noget, der kan være svært at fortælle. ”Jeg kan ikke finde ud af at skrive rapport”, ”Matematikken er for svær” er eksempler på, hvad Marianne har måttet hjælpe med at formidle til skolerne.

I den tredje uge afsluttes den håndholdte overlevering med et nyt møde på erhvervsskolen. I mødet deltager de samme tre, som holdt møde inden eleven startede på sin ungdomsuddannelse.

Det personlige netværk på professionelt plan virker fastholdende

Marianne fremhæver det personlige netværk til erhvervsskolerne som en af de store gevinster i projektet. Skolerne ringer til Marianne, hvis den unge udebliver fra undervisningen i flere dage. På den måde har Marianne et par gange fået kontakt til en af de unge og hindret et frafald.

Samarbejdet mellem skolerne gør det lettere for produktionsskolen fortsat at støtte op omkring unge, der kan have vanskeligt ved at skabe nye relationer. Der er eksempler på unge, der kommer til fredagscafe og deltager i produktionsskolens sociale liv, laver lektier på produktionsskolen m.m. På den måde er netværket fra produktionsskolen med til at fastholde dem i ungdomsuddannelsen.

Den faste struktur betyder, at alle elever afleveres efter samme skabelon. Mange ville alligevel have holdt fast i deres ungdomsuddannelse, men når der er tale om en fast procedure overser man ikke nogen unge med behov, og ingen bliver udstillet som særligt sårbare.

Indsatsen giver også erhvervsskolen et godt kendskab til den unge, og lærerne kan være særligt opmærksomme på, hvor den unge har behov for ekstra støtte.

Man skal dog passe på ikke at gå for langt i sin håndholdte overlevering. Den oprindelige tanke var at produktionsskolens vejleder skulle med ind på skolen den første dag. Det virkede for kejtet, slutter Marianne.

Flere oplysninger fås hos

Marianne Thorhauge, Skanderborg-Hørning Produktionsskole, tlf.:  86 92 37 33, mail marianne.t@shpro.dk