379 kommentarer

Ny viden om fastholdelse og frafald fra rektorforeningen for de gymnasiale uddannelser

Hent rapporten “Veje og omveje i gymnasiet” samt idékataloget fra “Ideer til fastholdelsesindsatser på de almene gymnasier og HF”, begge fra konferencen om fastholdelse og frafald 7. september 2011:

Læs programmet fra konferencen samt de to oplæg:
http://www.rektorforeningen.dk/arrangementer.asp