996 kommentarer

Lektier er da noget, man laver på skolen!

Esbjerg Gymnasium har søsat projekt studiecaféer, der finder sted hver tirsdag, onsdag og torsdag fra kl. 13.45 – 16.45 på skolens bokstag og i de nye studienicher.

Studiecafe på Esbjerg Gymnasium

Studiecafe på Esbjerg Gymnasium

Studiecaféerne skal skabe en kultur hvor det bliver attraktivt at få lavet lektier og opgaver, medens man er på skolen. Samtidig bliver det muligt at støtte og hjælpe elever i deres lektiearbejde og opgaveskrivning, mens særligt dygtige elever får ekstra faglige udfordringer.

Studiecaféerne henvender sig derfor til et bredt udsnit af elevgruppen. Økonomisk er caféerne støttet med eksterne midler fra Hold Fast projektet, der i tråd med undervisningsministeriets tanker har til hensigt at forebygge elevfravær og elevfrafald i gymnasieuddannelsen.

Studiecaféerne bemandes med studievejledere og et lærerkorps, der bredt dækker fagområderne i gymnasiet og hf samt 3g elever, der har ansøgt om at være hjælpere og instruktorer på projektet. I alt 20 af de ældre elever deltager som studenterhjælpere i løbet af efteråret og foråret. Eleverne aflønnes med studenterløn og får mulighed for en udtalelse om deres indsats til videre brug. På den måde vil deres arbejde i studiecaféerne også fungere som led i den anerkendelse af et særligt elev engagement, som skolen gerne vil signalere.

Det er en vigtig pointe i studiecaféerne, at eleverne både får noget fra hånden og samtidig hygger sig med lektierne og opgaverne. Derfor vil der også blive sat drikkevarer, brød og frugt frem et par gange i løbet af hver eftermiddag.