375 kommentarer

Mentorskab for grupper

Til efteråret 2010 begynder HOLD FAST nu også at udbyde kurser i gruppementoring. Kravet er, at man skal have været igennem modul et, mentorkurset.

Kurset i gruppementoring vil give de deltagende mentorer redskaber til, hvordan man kan foranstalte en konstruktiv bevægelse i mentees adfærd via gruppedynamik.

Kurset er som modul et, øvelsesbaseret.

Mvh Simon Schulin