1.744 kommentarer

SMS til informationsresistente elever

På Bjerringbro gymnasium har man tidligere erfaret, at elever på nogle studieretninger er mere informationsresistente end andre når det drejer sig om skriftlige afleveringer.

Gymnasiet ønskede at bruge de unges egne, hurtigere kontaktformer, og fik derfor etableret et sms-system i Fronter, så de fra computeren kunne skrive til de elever, der skulle have en sms.

”Vi ville gerne prøve, om en hurtig og direkte kontakt, kunne få de unge til at aflevere til tiden”, fortæller Morten Caspersen, lærer på Bjerringbro Gymnasium. ”Jeg skriver på en pæn måde ”jeg savner din aflevering”, og det ser ud til at virke.”

Bjerringbro Gymnasium

Bjerringbro Gymnasium

Foreløbig er der ikke det store fravær på den studieretning, som er en klasse med engelsk A, Samfundsfag B og naturgeografi C. Da denne studieretning de tre tidligere år har haft svært ved at aflevere til tiden, har skolen indtil nu været tilfreds med det nye tiltag.

”Det virker som om en personlig henvendelse er sværere at ryste af sig”, mener Morten. ”Man kan ikke blot lade som om det ikke gælder mig. SMS’en signalerer, at jeg har set dig”.

Morten har den holdning, at SMS-tjenesten skal begrænses til rent faglig kontakt med eleverne. Ellers mener han, at sms i reglen er noget, eleverne bruger mellem venner.

Morten har faglig sms kontakt til ca. 1/3 af eleverne i klassen. Han fortæller, at sms kontakten er med til at skabe den rigtige kultur og de gode arbejdsvaner fra starten.

SMS mentor støtte

Sonny og Johnny er to af skolens elever, som har rigtig meget gavn af SMS-kontakten. De er brødre og Team Danmark elever, fordi de samtidig spiller håndbold i Bjerringbro håndboldklub. Lærer Søren Friis er mentor for begge drengene, som har behov for hjælp til at skabe en struktur med plads til både lektier og håndbold.

”Jeg tjekker ikke mail” fortæller Johnny. ”Derfor er sms fint for mig. Jeg fik en sms en morgen, så da jeg kom hjem fik jeg lavet opgaven og afleverede kun fire timer for sent”.

Søren sender rigtig mange sms’er til brødrene. Det er langt lettere end at gå rundt og finde dem. Sonny og Johnny træner hver dag, og hvis ugens lektier ikke er lavet senest torsdag middag, nås det ikke resten af ugen på grund af håndbolden. Det er derfor vigtigt for dem at være med lektiemæssigt hele tiden.

Søren koordinerer samarbejdet med de øvrige lærere, og træder til som faglig støtte, hvis der er behov for hjælp til ligningerne eller andre ting. Der kan være behov for at oversætte mellem de unge og den akademiske fag-faglige verden.

Samtidig overværer han ind i mellem træningen. Det gør det lettere at skabe bro mellem gymnasium og håndboldklub, og giver forståelse for, hvilke udfordringer der kan være forbundet med drengenes dobbelte tilværelse.

Sonny og Johnny mener nok, at vi vil få dem at se i fremtiden. Måske ikke på Ulrik Wilbeks landshold, men nok på U18 holdet.