2.150 kommentarer

Velkommen besøg på Randers Social- og Sundhedsskole

Tirsdag d. 25. maj var dørene åbne på Randers social- og sundhedsskole. Knapt 100 unge var på besøg for at de og skolen kunne lære hinanden lidt at kende, inden de kommende elever startede på grundforløbet i august.

Sosu Randers

Sosu Randers

Dagen var planlagt som det ene af to ”Hold Fast” indsatser, som skulle reducere frafaldet på grundforløbet på social- og sundhedsskolen. Den anden indsats var en ”Har jeg valgt rigtigt” vejledningsuge i uge 39, hvor det erfaringsmæssigt bliver hverdag for eleverne, og tvivlen kan begynde at gnave.

På velkomstdagen stod lærere, mentorer og læsevejledere klar til at modtage eleverne. Eleverne fik udleveret et ”balkort”, som de i løbet af dagen skulle forsyne med mindst fire stempler for deltagelse i fire workshops. En workshop var obligatorisk, nemlig samtalen med en kontaktlærer. Samtaler med kontaktlærerne fandt sted i struktureret form, så det blev muligt at sammensætte optimale hold ud fra en forhåndsviden om eleverne. Opgaven for lærerne var bl.a. at identificere elever med særlige behov og elever, der havde særlige ressourcer, og som derfor kunne magte større udfordringer.

Desuden havde eleverne mulighed for at deltage i andre workshops som fx teoretisk og praktisk undervisning, ligesom der var mulighed for at tale med en læsevejleder, få viden om SU og for at drøfte uddannelsesplanen.

”Det gik rigtig fint”, fortæller uddannelseschef Pia Ohnemus og læsevejleder Birthe Lassen Hansen. ”Vi fik spottet mange af de elever, der havde behov for at få en it-rygsæk. Vi kender ikke det præcise tal på, hvor mange vi talte med d. 25. maj, men det handlede om at spotte de elever, der havde behov for en IT rygsæk så tidligt som muligt, så alt var klar til dem den første dag på grundforløbet. Eleverne var meget åbne også om andre forhold i deres liv, som kunne være årsag til, at skolen skulle være opmærksomme på at give dem støtte netop nu, fx i form af en mentor. Vi brugte bl.a. disse informationer til at sammensætte et hold af unge, som går på et 40 ugers grundforløb.”

Skolens tilbud om et 40 ugers grundforløb er et grundforløb med udvidet undervisning. Et forløb for elever, der har brug for mere tid til at nå målene og med mulighed for ekstra hjælp til at gennemføre forløbet.

Der er ikke mindst opmærksomhed om trivsel og fremmøde på 40 ugers holdet. Læreren kontakter udeblevne elever med en telefonisk omsorgssamtale, og i den elektroniske logbog nævnes fraværende elever og årsagen til fraværet. Der støttes op på det faglige med dobbeltlærerdækning i en del af timerne, bl.a. i dansk. Den skærpede opmærksomhed på klassen har haft positiv indflydelse, da ingen elever endnu er faldet fra.

Et andet særligt hold er et grundforløb med engelsk, hvor en del af de ressourcestærke elever er samlet. På holdet er der undervisning i engelsk på individuelle niveauer, så der undervises differentieret i forhold til den enkeltes startniveau. På dette hold har der heller ikke været frafald.

Skolen har p.t. 8 grundforløb, hvor af 6 startede i august 2010. Der er bl.a. ordinære grundforløb, et grundforløb med fokus på sundhed, motion og livsstil samt et forløb med en del virksomhedsforlagt undervisning. På disse forløb er billedet ikke helt det samme. Indtil nu er der et gennemsnitligt frafald på de 6 hold på ca. 12-13 %. ”Vi snakker en del om, hvordan vi kan få alle hold til at føle sig ”særlige”, så vi på den måde bedre kan fastholde dem”, siger Birthe. ”Det ser ud til, at netop det, at man er noget særligt, er med til at fastholde dem i uddannelsen”, fortsætter hun.

Elevernes tilbagemelding har været, at det var rigtig godt at se de andre elever inden starten på grundforløbet og snakke med dem og at møde lærerne og se skolen.

Lærerne kan se, at starten har været roligere. De havde snakket med de fleste, og de nye elever var blevet udredt i forhold til særlige behov. Holdene var sat fra den første dag, og der var langt færre ombytninger, end der tidligere har været. Eleverne har behov for struktur, tryghed og faste rammer, og det har de fået, fordi der ikke var usikkerhed om, hvem de skulle være sammen med.

”Det har været godt for os at lave projektet”, mener Pia. ”Det har været tydeligt, hvor afgørende det er at være placeret rigtigt fra starten, og projektet har givet god viden om, hvad der virker. Fx har det vist sig, at den planlagte indsats to, vejledningsugen ”Har jeg valgt rigtigt”, blev overflødig. Der var kun fem elever, der havde behovet”.

Pia og Birthe er ikke i tvivl om, at skolen vil fortsætte med at arrangere velkommen dage i forsommeren, ligesom de to særlige klasser – 40-ugers grundforløbet og det særlige forløb med engelsk, er kommet for at blive.