71 kommentarer

Vi styrker deres sociale og kulturelle kapital ved Per Jensen

Hold Fast temadag på erhvervsuddannelsesområdet 18. sept. 2012


Præsentation (Powerpoint)